Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.3-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2019
Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification

Authors: Urszula Kozłowska
Uniwersytet Szczeciński

Oxana Kozlova
Keywords: social capital social trust migration re-adaptation partnership
Data publikacji całości:2019
Page range:17 (89-105)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An intensification of migration is currently being observed in Poland, which is posing a challenge for the society. This situation creates diverse dilemmas, including the crucial problem of the state of the social capital and public trust. The society is seeking ways to overcome the economic, political, psychological barriers to the development of social capital in the presence of immigrants. These searches are leading to a deeper analysis of national identity, the foundations of creating and reviving the sense of “we-community”. The development of the cross-cultural communication process, communication between representatives of different cultures and carriers of different national identities is objectively complex. Therefore, it needs a transition from considering problems at the level of everyday practices to communing at the level of basic humanistic values, to explain that they are common and to create on this basis a basic community of everyday practices organized on the principles of partnership. Describing the statistical image of immigration of Ukrainians to Poland, we also demonstrate the features of this process which are not fully reflected in public statistics. For we analyse the process of development of governing practices that regulate migration from above, as well as bottom-up processes. There are several factors emphasized, namely the development of social initiatives, civic activities for optimizing the functioning of cultural diversity within the society, organizing the system of cooperation practices of its “new” and “old” members for the development of society as a whole, and the social capital growth - at the level of the country, region, and an organization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Books
2.Bauman Z., Płynna nowoczesność, trans. T. Kunz, Kraków 2006.
3.Beck U., Giddens A., Lash S., Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Stanford 1994.
4.Belaja E.I., Meżkulturnaja kommunikacja: poisk efektiwnego puti, Omsk 2016.
5.Bourdieu P., The forms of capital, in: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J.G. Richardson, New York 1986.
6.Eco U., Sotwori siebie wraga, Moskwa 2016.
7.Lotman Yu.M., Izbrannyje statii. Statii po semiotikie i tipologii kultury, t. 1, Tallin 1992.
8.Putnam R., Leonardi R., Nanetti R.Y., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków–Warszawa 1995.
9.Romanowskij N.W., Sociologia zagoworiła po-kitajski, “Żurnal Sociologiczeskie issledowania” 2013, No. 12, p. 130–132.
10.Sologa B., Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, No. 290.
11.Internet sources
12.https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-dotyczaca-ukrainy/ (25.06.2018).
13.Komunikat z badań CBOS, O nieufności i zaufaniu, CBOSNews, No 3/2018, www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2019/30/newsletter.php.
14.Komunikat z badań CBOS, Stosunek do przyjmowania uchodźców, CBOSNews, No 44/2017, www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2019/30/newsletter.php.
15.https://kariera.goldenline.pl/jak-ukraincy-zmieniaja-polski-rynek-pracy/ (3.07.2018).
16.https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/ (1.07.2018).
17.https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/10149,Rada-Ministrow-przyjela-dokument-Polityka-migracyjna-Polski.html (25.05.2018).
18.http://pl.naszwybir.pl/category/gazeta-nasz-wybor/ (2.07.2018).
19.https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_ w_polsce_%E2%80%93_raport_z_badania.pdf (28.05.2018).
20.https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/obywatele-Ukrainy-pracujacy-w-Polsce-raport.pdf (28.05.2018).
21.http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty (26.05.2018).
22.http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1112816,ukraincy-na-rynku-pracy.html (3.07.2018).
23.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001543 (30.06.2018).
24.http://www.socialcapital.is/ (2.07.2018).
25.http://ukraincy.org/kontakty/szczecinski_oddzial_zuwp.htm (4.07.2018).
26.http://www.zup.ukraina.com.pl/ (4.07.2018).