Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2019

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Między badawczą rzetelnością a mitem. Tomasz Kantzow (1505 – 1542) - wczesny prekursor nowoczesnej historiografii Pomorza Zachodniego?


(Between Academic Integrity and Myth. Tomasz Kantzow (1505-1542) as an Early Precursor of Modern Historiography of West Pomerania)
26 (5-30) Paweł Śliżewski More
2.

Eilhard Lubinus (1565–1621) i muza rzymska


(Lubinus and the Roman Muse)
17 (31-47) Agnieszka Borysowska More
3.

Korespondencja rodzinna Marii Dąbrowskiej w zbiorach Książnicy Pomorskiej


(Family correspondence of Maria Dąbrowska in the collections of the Pomeranian Library)
20 (49-68) Aleksandra Skiba More
4.

Niedobory roku 1945 i zachodniopomorskie pomysły na ich przezwyciężanie. Sprawa „berlińskich zakupów”


(Shortages of 1945 and the West Pomeranian ideas to overcome them. The question of the 'Berlin Purchases')
20 (69-88) Katarzyna Rembacka More
5.

Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification

17 (89-105) Urszula Kozłowska, Oxana Kozlova More
6.

Działalność Karola Czejarka – księgarza, współorganizatora instytucji i społecznego ruchu kulturalnego na Pomorzu Zachodnim, germanisty, autora licznych publikacji


(The Activities of Karol Czejarek, a Bookseller, Co-organiser of the Sociocultural Movement and Its Institutions in West Pomerania, Germanist, and Author of Numerous Publications)
19 (107-125) Maria Jaremek More
7.

Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)


(The Research Unit of Ancient History (2015–2019))
10 (127-136) Danuta Okoń More