Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Recenzenci rocznika 2023

prof. dr hab. Mirosław Golon

prof. dr hab. Dariusz Jarosz

prof. dr hab. Daniel Kalinowski

prof. dr hab. Stanisław Kłopot

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prądzyński

prof. dr hab. Stanisław Rosik

dr hab. Monika Miazek-Męczyńska, prof. UAM

dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK

dr hab. Maciej Ptaszyński, prof. UW

dr Alicja Bielak

dr Sylwia Bykowska

dr Szymon Piotr Kubiak

dr Andrzej Mycio

dr Jacek Pokrzywnicki

dr Katarzyna Rembacka

Recenzenci rocznika 2021

prof. dr hab. Roman Czaja

prof. dr hab. Bogusław Dybaś

prof. dr hab. Beata Możejko

prof. dr hab. Stanisław Rosik

prof. dr hab. Filip Wolański

dr hab. Adam Dziuba

dr hab. Bogdan Gębski

dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz

dr Michał Gierke

dr Paweł Miedziński

dr Katarzyna Rembacka

Recenzenci rocznika 2020

prof. dr hab. Iwona Hofman

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

prof. dr hab. Marek Zawartka

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK

dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB

dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. US

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK

dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek

dr hab. Patryk Pleskot

dr hab. Robert Pyka

dr hab. Piotr Szlanta

dr Agnieszka Bielawska

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

dr Michał Franiak

dr Robert Gawkowski

dr Maciej Olejnik

dr Michał Przeperski

dr Katarzyna Rembacka

Recenzenci rocznika 2019

prof. dr hab. Zbigniew Anusik

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

prof. dr hab. Ewa Głębicka

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski

prof. dr hab. Piotr Urbański

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, prof. UWr

dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ

dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH

dr hab. Grzegorz Bąbiak

dr doc. Jan Brnovjak

dr hab. Krzysztof Wasilewski

dr Marzena Kruk

Recenzenci rocznika 2018

prof. Paweł Gut

prof. Joanna Nowosielska-Sobel

prof. Wojciech Strzyżewski

dr Bogna Szafraniec

prof. Juliusz Tym

dr Paweł Weszpiński

prof. Szczepan Wierzchosławski

prof. Wiesław Wróblewski

 

Reviewers 2017

Prof. Bolesław Hajduk

Prof. Stanisław Rosik

Prof. Grzegorz Strauchold

Prof. Jerzy Strzelczyk

Prof. Wojciech Strzyżewski

Prof. Szczepan Wierzchosławski

Dr Paweł Sasanka