Search

Result: Found records: 27.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czynniki warunkujące zainteresowanie szkołami katolickimi
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
2. Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
3. Zaufanie jako miara kapitału społecznego – dane deklarowane a obserwowane
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Transgraniczne sieci powiązań Polski, Białorusi i Ukrainy na przykładzie programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
5. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
7. Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
8. Zaufanie w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
9. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
10. SPÓJNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA JAKO JEDEN Z WYMIARÓW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
11. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA W ŚWIETLE BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE I NA LITWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
12. IDENTYFIKACJA I OCENA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO REGIONÓW POLSKI NA PODSTAWIE ANALIZY SIECI RELACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
13. STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO PROCESU ADAPTACJI STRUKTURY ZATRUDNIENIA W REGIONACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
14. ROLA FUNDUSZY I PROGRAMÓW UE W POPRAWIE JAKOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
15. INNOWACJE SPOŁECZNE A KAPITAŁ SPOŁECZNY W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
16. POMOSTOWY KAPITAŁ SPOŁECZNY W SPORCIE NA PRZYKŁADZIE UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW W ŻEGLARSTWIE MATCH-RACINGOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
17. Społeczne koszty wdrażania ideologii gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
18. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
19. Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
20. Płeć a zaufanie i solidarność społeczna wśród studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
21. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
22. Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
23. Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
24. Warunki rozwoju kapitału społecznego w Hiszpanii i w Polsce – analiza wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
25. Kapitał społeczny rodziny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
26. Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
27. Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
Page