Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.15-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 15 (2017)
Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(The Trust – Interdisciplinary Contribution to New Theory of Services)

Authors: Kaziemierz Rogoziński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku i Usług

Marek Gnusowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku i Usług
Keywords: interpersonal capital social capital law & economy trust theory of services
Year of publication:2017
Page range:15 (17-31)
Klasyfikacja JEL: A12 K00 L84
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The trust is one of the oldest legal concepts, but it has also played an important role in achieving various social and economic goals. The purpose of this paper is to prove that trust, as an institute of great elasticity and generality, may as well provide substantial benefits in the economy, particularly for building interdisciplinary theory of services.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
2.Bourdieu, P. (1984). Distinction. London: Routledge.
3.Coleman, J.S. (1988). Social Capital In the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120.
4.Feyerabend, P. (2001). Przeciw metodzie. Wrocław: Siedmioróg.
5.Frankel, T. (1983). Fiduciary Law. California Law Review, 3, 802.
6.Hage, J. (2013). Deontyczna struktura świata. Analiza podstawowych pojęć normatywnych. W: B. Brożek, M. Hohol, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), W świecie powinności. Kraków: Copernicus Center.
7.Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
8.Kmita, J. (1975). Model integracji nauk. Studia Filozoficzne, 4.
9.Lange, O. (1967). Ekonomia polityczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
10.Osuchowski, W. (1962). Zarys rzymskiego prawa prywatnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11.Ricoeur, P. (2005). Autobiografia intelektualna. Kęty: Antyk.
12.Rogoziński, K. (2003). Cywilizacja usługowa – samorealizujące się niespełnienie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
13.Rogoziński, K. (1993). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
14.Rykowski, R. (2005). Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego. Warszawa: C.H. Beck.
15.Sady, W. (2000). Fleck. O społecznej naturze poznania. Warszawa: Prószyński i Ska.
16.Scruton, R. (2010). Kultura jest ważna. Poznań: Zysk.