Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Procedura recenzji

  • Po wpłynięciu artykułu następuje jego wstępna ocena (przez redaktora tematycznego zeszytów) dotycząca zgodności treści artykułu z tematyką czasopisma oraz spełnienia wymogów formalnych (objętość, redakcja tekstu, cytowania, jakość elementów graficznych, streszczenie). Pozytywna ocena skutkuje przekazaniem artykułu do właściwej recenzji.
  • Do każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch recenzentów, zatrudnionych w wiodących uczelniach w Polsce i za granicą. W uzasadnionych przypadkach dla autorów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego, recenzentem może być pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego; recenzje są wykonywane w systemie „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Recenzje mają formę pisemną i są sporządzane na formularzu recenzji.
  • Recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej).
  • Artykuł jest dopuszczony do publikacji jedynie w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych receznji.

 

Formularz recenzji

Recenzenci

W 2016 roku:

prof. dr hab. Jacek Brdulak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska -  Uniwersyetet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu

prof. dr. sci. Tihomir Lukovic, Ph.D., University of Dubrovnik (Chorwacja)
prof. dr Gunther Meeh-Bunse, University of Applied Sciences Osnabrück at Lingen/Ems (Niemcy)
prof. dr Hermann Witte - University of Applied Sciences Osnabrück at Lingen (Niemcy)
prof. dr Harald Zschiedrich - University of Applied Sciences, The HTW Berlin, (Niemcy)

W 2015 roku:

prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Brdulak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr. sci. Tihomir Lukovic - Ph.D., University of Dubrovnik (Chorwacja)
prof. dr Gunther Meeh-Bunse, University of Applied Sciences Osnabrück at Lingen/Ems (Niemcy)
prof. dr Hermann Witte - University of Applied Sciences Osnabrück at Lingen (Niemcy)
prof. dr Harald Zschiedrich - University of Applied Sciences, The HTW Berlin, (Niemcy)

W 2014 roku:

prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Brdulak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr. sci. Tihomir Lukovic - Ph.D. - University of Dubrovnik (Chorwacja)
prof. dr Gunther Meeh-Bunse - University of Applied Sciences Osnabrück at Lingen/Ems (Niemcy)
prof. dr Hermann Witte - University of Applied Sciences Osnabrück at Lingen (Niemcy)
prof. dr Harald Zschiedrich - University of Applied Sciences The HTW Berlin (Niemcy)

 

W 2013 roku:

prof. dr hab. Jacek Brdulak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - Uniwersyetet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska - Uniwersyetet Ekonomiczny we Wrocławiu

W 2012 roku:

prof. dr hab. Jacek Brdulak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - Uniwersyetet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Urszula Zagóra -Jonszta - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

W 2011 roku:

prof. dr hab. Jacek Brdulak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - Uniwersytet Ekonomiczny im. O.Langego Wrocław

W 2010 roku:

prof. dr hab. Jacek Brdulak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - Uniwersytet Ekonomiczny im. O.Langego Wrocław