Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Redakcja

  • Redaktor naczelny: dr hab. Grażyna Wolska, prof. US
  • Redaktor Tematyczny i Sekretarz: dr Agnieszka Bretyn
  • Redaktor Statystyczny: dr Marcin Hundert

Skład Rady Naukowej Współczesnych Problemów Ekonomicznych

2015 r.
prof. Irina Pilvere, Latvia University of Agriculture in Jelgava, Łotwa
prof. Knud Erik Skouby, Technical University of Denmark in Bellerup, Dania
prof. Libor Svadlenka, University of Pardubice, Czechy
prof. Ivona Vrdoljak Raguz, University of Dubrovnik, Chorwacja
prof. Iwona Windekilde, AAlborg University, Dania
prof. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Tadeusz Dyr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Joanna Kizielewicz, Akademia Morska w Gdyni

2014 r.
prof. Irina Pilvere, Uniwersytet Ekonomiczno-Przyrodniczy w Jełgawie, Łotwa
prof. Kwun Eric Skouby, Ingenioren Skaber Teknologien w Bellerup, Dania
prof. Libor Svadlenka, Uniwersytet w Pardubicach, Czechy
prof. Ivona Vrdoljak Raguz, Uniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja
prof. Iwona Windekilde, Aalborg University, Dania
prof. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Tadeusz Dyr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Joanna Kizielewicz, Akademia Morska w Gdyni

2013 r.
prof. Irina Pilvere ? Uniwersytet Ekonomiczno-Przyrodniczy w Jełgawie, Łotwa
prof. Kwun Eric Skouby ? Ingenioren Skaber Teknologien w Bellerup, Dania
prof. Libor Svadlenka, ? Uniwersytet w Pardubicach, Czechy
prof. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. nadzw. dr hab. Kazimiera Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2012 r.
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. nadzw. dr hab. Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. nadzw. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Irina Pilvere, Uniwersytet Ekonomiczno-Przyrodniczy w Jełgawie, Łotwa
prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kwun Eric Skouby, Ingenioren Skaber Teknologien w Bellerup, Dania
prof. dr hab. Libor Svadlenka, Uniwersytet w Pardubicach, Czechy
prof. nadzw. dr hab. Kazimiera Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2011 r.
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. nadzw. dr hab. Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. nadzw. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Kazimiera Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2010 r.
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. nadzw. UG Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
dr hab. prof. nadzw. US Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. nadzw. UE Kazimiera Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2009 r.
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. UG Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu
dr hab. prof. UE Kazimiera Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa
dr hab. prof. AE Urszula Zagóra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach

 

Publisher

Szczecin University Press