Search

Result: Found records: 41.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zaufanie jako miara kapitału społecznego – dane deklarowane a obserwowane
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
5. Level of trust and confidence of companies in contractors and business partners vs. the level of innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
6. Zaufanie w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
7. POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
8. Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
9. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
10. Trust in effective relationship management on the procurement market
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
11. Miłosierdzie Boga a duch skuruchy i przebaczenia w życiu człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
12. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
13. Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
14. Płeć a zaufanie i solidarność społeczna wśród studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
15. Kapitał społeczny a kształtowanie wartości dodanej w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
16. WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA WYKONYWANIE UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ JEST UPADŁY – ZAGADNIENIA WYBRANE
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
17. Postawa wiary w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny i encykliki „Dives in misericordia” bł. Jana Pawła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Go to
18. Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
19. Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
20. Relacja pacjent - płatnik - lekarz
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
21. Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
22. Podpis zaufany w rozwoju e-administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Go to
23. Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
24. Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Go to
25. Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
26. Kontrakty relacyjne na rynku usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
27. Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
28. Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
29. The evolution and practice of international administration on states and territories
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
30. Selected issues of trust between transaction partners in e-commerce
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
31. Some aspects of trust in service activities
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
32. Oddziaływanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego – wnioski de lege lata i de lege ferenda
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Go to
33. Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka. Studium analityczne Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
34. Zaufanie i nieufność dorosłych katolików do Kościoła instytucjonalnego w Polsce. Na podstawie wyników badań socjologicznych z przełomu XX i XXI wieku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
35. Teologiczno-patriotyczny charakter jasnogórskich aktów zawierzenia św. Jana Pawła II
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Go to
36. Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w polskim procesie karnym i cywilnym – uwagi krytyczne
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Go to
37. Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Go to
38. Kapelan więzienny: osoba godna zaufania czy wykonująca zawód zaufania publicznego? Rozważania na tle wykonawstwa kary
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Go to
39. Zawód farmaceuty jako zawód zaufania publicznego – uwagi w kontekście normatywnym przewinienia zawodowego oraz nadzoru samorządu zawodowego
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Go to
40. Algorytmy i sztuczna inteligencja jako narzędzie i źródło niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
41. Glosa aprobująca do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21
(Studia Administracyjne)
2(18)|2023 2023 Go to
Page