Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 1/2017
Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego
(Biography in the learning universe)

Authors: Dorota Sieroń-Gałusek
Keywords: university educational biography social laboratory identity capital trust
Year of publication:2018
Page range:9 (33-41)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author asks to what extent the university can be considered as a social laboratory, in which personal biography of a student as well as community of students and theirs masters are built. The essence of such formation is the process of self-improving of both the scholars (scientists and teachers) and students. She finds the trust as a crucial value developed in such community. University rituals and educational experiences recorded in documentary literature illustrates the meaning of the university as a place of biographical formation. This is also a place of collecting the identity capital.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzeziński, J. (2011). O formacyjnej roli uniwersytetów. Forum Dydaktyczne, 7–8, 51–57.
2.Brzeziński, J. (2016). Etos akademicki – między tradycją i wyzwaniami współczesności. Pobrano
3.z: www.staff.amu.edu.pl (2.08.2016).
4.Cieliczko, M., Nowicka, E., Wolska, J. (red.). (2016). Humanistyka z widokiem na Uniwersytet.
5.Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
6.Heller, M. (2009). Jak być uczonym, wybór i oprac. M. Szczerbińska-Polak. Kraków: Wydawnictwo
7.Znak.
8.Horowitz, R. (2014). Życie niebywałe. Wspomnienia fotokompozytora, oprac. red. D. Lis,
9.K. Sławiński. Kraków: Wydawnictwo Znak.
10.Jaworska-Witkowska, M., Witkowski, L. (red.). (2010). Pedagogika i zarządzanie edukacją
11.i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną. Toruń: Wydawnictwo
12.Adam Marszałek.
13.Krąpiec, M. (2014). O Uniwersytecie. Wykłady otwarte. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza
14.z Akwinu.
15.Sowa, K.Z. (2009). Gdy myślę Uniwersytet… Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16.Sławek, T. (2002). Antygona w świecie korporacji. Rozważania o Uniwersytecie i czasach obecnych.
17.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
18.Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo
19.Res Publica Nowa. (2002), 11.
20.Odra. (2002) 11.
21.Kronos. (2011) 1.
22.Teksty Drugie. (2014) 1.