Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Scientific Board

 

dr hab. Ewa Bochno,  University of Zielona Góra, Poland

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, University of Szczecin, Poland

prof. dr Lyudmyla Gorbunova, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kiev

prof. dr hab. Barbara Kromolicka, University of Szczecin, Poland

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Nicolai Copernicus University in Toruń, Poland

prof. dr hab. Mieczysław Malewski, University of Lower Silesia, Poland

prof. dr hab. Urszula Ostrowska

Doc. PhDr. Ivana Pirohová, University of Presov, Slovakia

Prof Flavia Stara, University of Macerata, Italy

Prof. Julian Stern, York St. John University, United Kingdom

dr hab. Maria Wójcicka,  prof. emeritus, Warsaw University, Poland

prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

 

Editorial Board

dr hab. Anna Murawska, prof. US - editor-in-chief
dr Ilona Kość – secretary of the Editorial Office 

dr hab. Janina Świrko, prof. US

dr hab. Julia Orzelska

dr Maksymilian Chutorański

dr Małgorzata Wałejko

dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

mgr Julia Karapuda (www)

Publisher

Szczecin University Press