Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2018 (24)

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
*

strona tytułowa

1 (1-1) --- More
*

strona redakcyjna

1 (2-2) --- More
*

spis treści

4 (3-6) --- More
1.

O trzech tradycjach studiowania


(ABOUT THREE TRADITIONS OF STUDYING)
14 (7-20) Mieczysław Malewski More
2.

Autonomia edukacji akademickiej w warunkach centralizmu programowego i dekretowanych efektów kształcenia


(AUTONOMY OF ACADEMIC EDUCATION IN THE CONDITIONS OF PROGRAM CENTRALISM AND DECREEING OF LEARNING OUTCOMES)
12 (21-32) Maria Czerepaniak-Walczak More
3.

What Does Autonomy in Universities Look Like?

7 (33-39) Julian Stern More
4.

O potrzebie egzystencjalnej refleksji nad kształceniem


(ABOUT THE NEED OF EXISTENTIAL AFTERTHOUGHT OVER EDUCATION)
11 (41-51) Julita Orzelska More
5.

Autonomia, exodus, zaangażowanie


(AUTONOMY, EXODUS, COMMITMENT)
11 (53-63) Oskar Szwabowski More
6.

Autonomia uniwersytetu – między ideą a praktyką. Perspektywa filozoficzna


(THE UNIVERSITY AUTONOMY – BETWEEN THEORY AND PRACTICE. PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE)
9 (65-73) Piotr Domeracki More
7.

Indywidualizm – autonomia – wspólnotowość


(INDIVIDUALISM – AUTONOMY – COMMUNITY)
7 (75-81) Janina Świrko More
8.

Martha Nussbaum on the silent crisis of universities

6 (83-88) Katarzyna Ciarcińska More
9.

Autonomia w przestrzeni akademickiej – znaczenia, doświadczenia, ograniczenia


(AUTONOMY IN AN ACADEMIC SPACE – MEANINGS, EXPERIENCES, CONSTRAINTS)
16 (89-104) Elżbieta Wołodźko More
10.

Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej


(THE PROCESS OF STUDYING A SIGNIFICANT COMPONENT QUALITY OF EDUCATION IN A UNIVERSITY)
11 (105-115) Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska More
11.

O funkcjach motywacji w dydaktyce akademickiej


(SIGNIFICATION OF MOTIVATION IN UNIVERSITY DIDACTICS)
14 (117-130) Maria Porzucek-Miśkiewicz, Sonia Wawrzyniak More
12.

Czy i ile autonomii w małej „uczelni samorządowej”?


(HOW MUCH AUTONOMY, IF ANY, IN A SMALL “LOCAL-GOVERNMENT UNIVERSITY”?)
20 (131-150) Włodzimierz Olszewski More
13.

Doświadczanie autonomii przez studentów działających w kołach naukowych


(EXPERIENCING AUTONOMY BY STUDENTS WORKING IN SCIENTIFIC CIRCLES)
11 (151-161) Ilona Kość More
14.

Autonomia niemieckiej szkoły wyższej – pomiędzy nauką a polityką (wybrane aspekty)


(AUTONOMY OF THE GERMAN UNIVERSITY – BETWEEN SCIENCE AND POLITICS (SELECTED ASPECTS))
9 (163-171) Aleksandra Sander More