Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2018 (24)
O trzech tradycjach studiowania
(ABOUT THREE TRADITIONS OF STUDYING)

Authors: Mieczysław Malewski
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Keywords: studying tradition truth technical competencies consumption information
Year of publication:2019
Page range:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author reconstructs three social-cultural formulae of study practice that have been shaped during the long existence of the university. These are: (1) studying as an act of truth-seeking, (2) studying as the acquiring of professional competencies, and (3) studying as a form of consumption. Treating these types as ideal in the Weberian sense, they were used as an instrument of surveying and analysis of the results of empirical research on the attitudes towards studying, which modern students undertake. In the final part of the text, the author poses a question on the future of academic education in the context of the contemporary digital society. It cannot be ruled out that the expansion of the digital realm may lead to the replacement of knowledge by information, which from the epistemological point of view is a kind of subknowledge. There are, therefore, grounds to believe that the new, fourth tradition of studying will soon become reality.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barnett, R. (2004). The Purposes of Higher Education and the Changing Face of Academia. London
2.Review of Education, 2 (1), 60–73. DOI: 10.1080/1474846042000177483.
3.Baszkiewicz, J. (1997). Młodość uniwersytetów. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
4.Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
5.Scholar.
6.Brandel, F. (2006). Gramatyka cywilizacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
7.Burawoy, M. (2013). Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne. Praktyka Teoretyczna,
8.1 (7), 13–30. DOI: https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.2.
9.Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Chorab, M. (2016). Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej. Pedagogika
11.Szkoły Wyższej, 2, 127–142. DOI: 10.18276/psw.2016.2-10.
12.Chutorański, M. (2015). Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy… Pedagogika Szkoły Wyższej, 1,
13.47–58. DOI: 10.18276/psw.2015.1-03.
14.Domański, H. (2002). Polska klasa średnia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
15.Domański, H., Tomescu-Dubrow, I. (2008). Wejście na rynek pracy a poziom wykształcenia.
16.W: H. Domański (red.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce (s. 133–152). Warszawa: IFiS PAN.
17.Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Furedi, F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
19.Goćkowski, J. (1996). Ethos nauki i role uczonych. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
20.Gustavsson, B. (2002). What Do We Mean by Lifelong Learning and Knowledge? International Journal
21.of Lifelong Education, 1 (21), 13–23. DOI: https://doi.org/10.1080/02601370110099489.
22.Helstein, J. (1987). Historia literatury włoskiej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
23.Hetmański, M. (2013). Epistemologia informacji. Kraków: Copernicus Center Press.
24.Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Kember, D. (2009). Promoting Student-Centered Forms of Learning across on Entire University. Higher
26.Education, 1 (58), 1–13. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10734-008-9177-6.
27.Knasiecka-Falbierska, K. (2014). Student – klient na współczesnym uniwersytecie. Pedagogika Szkoły
28.Wyższej, 1, 93–104.
29.Krajewski, M. (1997). Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego.
30.Kultura i Społeczeństwo, 3 (41), 3–24.
31.Kromolicka, B. (2016). Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego. Pedagogika
32.Szkoły Wyższej, 2, 23–36. DOI: 10.18276/psw.2016.2-03.
33.Kwiek, M. (2015). Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna. Szkolnictwo wyższe a drabina edukacyjna
34.i zawodowa w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 (46), 183–213. DOI: https://doi.
35.org/10.14746/nsw.2015.2.7.
36.Le Goff, J. (red.) (1996). Człowiek średniowiecza. Warszawa–Gdańsk: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN,
37.Wydawnictwo Marabut.
38.Lyotard, J.-F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Warszawa: Fundacja Aletheja.
39.Malewski, M. (2012). Edukacja akademicka w pułapce pozornego egalitaryzmu. Pedagogika Szkoły
40.Wyższej, 1, 17–42.
41.Melosik, Z. (2017). Uniwersytet współczesny i rekonstrukcje wolności akademickiej. Studia Pedagogiczne,
42.50, 23–36.
43.Mikut, M. (2014). Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie? Pedagogika Szkoły Wyższej, 1,
44.105–120.
45.Milliken, J., Colohan, G. (2004). Quality or Control? Management in Higher Education. Journal of Higher Education Policy and Management, 3 (26), 381–391. DOI: https://doi.org/10.1080/1360080042000290221.
46.Readings, B. (1996). University in Ruins. Cambridge, MA: Harvard University Press.
47.Reykowski, J. (2013). Wolność gospodarcza jako ideologia. Studia Socjologiczne, 3 (210), 7–29.
48.Rhoades, G., Slaughter, S. (2004). Academic Capitalism in the New Economy: Challenges and
49.Choices. American Academic, 1 (1), 32–44.
50.Rozporządzenie (2011). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2011
51.w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Dz.U. nr 253, poz. 1520.
52.Sennett, R. (2010). Kultura nowego kapitalizmu. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie
53.Muza SA.
54.Studencka Marka (2016). Współczynnik skolaryzacji – szkolnictwo wyższe. Pobrane z: https://www.studenckamarka.
55.pl/serwis.php?s=73&pok=1922 (6.02.2018).
56.Tuchańska, B. (2012). Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności. Warszawa:
57.Wydawnictwo Poltext.
58.Urbaniak-Zając, D. (2017). Budowanie typów jako droga generowania teorii – wybrane rozwiązania.
59.Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2 (78), 115–128.
60.Veblen, T. (2008). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Muza SA.
61.Zyziak, A. (2016). Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście.
62.Kraków: NOMOS.