Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
2. Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
3. Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
4. Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
5. Umiejętności uczenia się studentów pedagogiki.
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
6. Samo-dzielność studiowania
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
7. Ukorporacyjnienie uniwersytetu w badaniu autoetnograficznym
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
8. O trzech tradycjach studiowania
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
9. Proces studiowania znaczącym komponentem jakości kształcenia w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
Page