Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej
(Students and their behavior in the current university reality)

Authors: Monika Chorab
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Keywords: studying students social roles university
Year of publication:2016
Page range:16 (127-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Studying is formed by process of education and self - study. Studying is proceeding in connection with professional social roles, family social roles and community social roles. Studying is proceeding in connection with present university condition. University is a part of social reality, which is describing by international and connected with definite country acts of social becoming. University studying allows to identify students social group that is the part of article analysis. The article is the research report (studies have been conducted in the oldest polish universities). Quantitative and qualitative research is a part of pedagogy of higher education. Research conclusions are important for the whole society and every student because are connected with social roles activity in harmony with studying high quality.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gibbons M., The Self – Directed Learning Handbook. Challenging Adolescent Students to Excel, Jossey – Bass, San Francisco, 2002.
2.Góralska R., Studenci uniwersytetu końca XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
3.Jaskot K., Grupy studenckie. Studium pedagogiczne grup dziekańskich, Szczecin 1996.
4.Kostkiewicz J., Nauka i wolność – wartości fundujące uniwersytet. W: Uniwersytet i wartości, J. Kostkiewicz (red.), Oficyna Wydawnicza. Impuls, Kraków 2007.
5.Ostafińska – Molik B., Studenci – dziś i wczoraj. Refleksja o etosie, W: Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność, D. Pauluk (red.), Impuls, Kraków 2010.
6.Trubiłowicz E., Studenci i ich świat: od stanu wojennego do Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin2006.
7.Znaniecki F., Społeczna rola studenta uniwersytetu, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1997.