Search

Result: Found records: 357 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
2. Guidelines for the use of physical activity in children with type I diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
3. Use of thermal imaging in the evaluation of body surface temperature in various physiological states in patients with different body compositions and varying levels of physical activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
4. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
5. Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej metalchem w Opolu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
6. Czynniki dyssatysfakcji z usług fryzjerskich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
7. The country-of-origin effect in the selected transport services
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
8. Struktura narodowościowa województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
9. Wzorce męskości w komunikacji marki
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
10. Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
11. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
12. Koncepcje wdrażania innowacji marketingowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP w województwie zachodniopomorskim
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
13. ZRÓŻNICOWANIE SYSTEMÓW OPŁAT ZA PRZEJAZD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO SIECI DROGOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
14. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
15. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
16. Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
17. Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
18. Tendencje rozwojowe w obszarach polskich portów morskich z uwzględnieniem tranzytu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
19. GRYWALIZACJA – NOWY TREND W REKRUTACJI KANDYDATÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
20. PRZEDSIĘBIORCA I ZASOBY WIEDZY W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
21. Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku – główne trendy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
22. CHARAKTERYSTYKA RYNKU WALUTOWEGO WYBRANYCH WALUT AZJATYCKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
23. Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w krajach Unii Europejskiej w ujęciu wielowymiarowej analiza statystycznej
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
24. Analiza bieżącego stanu sektora innowacyjności w województwie zachodniopomorskim oraz perspektywy rozwoju w świetle nowego programowania finansowego Unii Europejskiej 2014-2020
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
25. Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na przykładzie pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
26. Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego a kreowanie jego wizerunku
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
27. Infrastruktura ekologiczna województwa małopolskiego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
28. Pola golfowe jako produkt turystyczny i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionu na przykładzie Pomorza Zachodniego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
29. Changes in Selected Morphological Parameters and Body Composition, as Well as Mean Body Surface Temperature Assessed by Thermal Imaging, in Women After Abdominal Liposuction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
30. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
31. Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
32. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
33. System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
34. Innowacje rynku usług w redefinicji działalności usługowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
35. Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
36. Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
37. The Development of the LNG-Fuelled Fleet and the LNG-Bunkering Infrastructure within the Baltic and North Sea Region
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
38. Ustawa metropolitalna szansą dla Szczecina? Procesy suburbanizacyjne niejawnym argumentem politycznym
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
39. Biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego. Kilka uwag badawczych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
40. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
41. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
42. ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU POLSKICH BIBLIOTEK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
43. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
44. Injuries in Thai Boxing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
45. Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
46. Intuition and insight. The analysis of their selected features with reference to Bernard Lonergan position
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Go to
47. Process of creation social innovation as a example of innovation in services according to the case of Culture and Creative Industries Incubator in Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
48. Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
49. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
50. Physical Activity of Polish and Turkish University Students as Assessed by IPAQ
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
51. Instytucje w ekonomii oraz instytucje otoczenia sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
52. Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
53. Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
54. Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
55. Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
56. Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
57. Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
58. Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
59. Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
60. Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
61. Ewolucja poglądów na temat roli czynnika środowiskowego w rozwoju gospodarczym
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
62. Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
63. Wybrane opinie uczestników programu rolnośrodowiskowego wdrażanego na obszarze województwa zachodniopomorskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
64. Doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
65. Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
66. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania pestycydów w rolnictwie
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
67. Nowoczesna analityka biznesowa na rzecz zrównoważonego rozwoju- stan, kierunki, wyzwania
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
68. Dochody i warunki życia ludności Unii Europejskiej - wybrane aspekty
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
69. Innowacje w procesie magazynowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w aspekcie zrównoważonego rozwoju
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
70. Czynniki produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach różnych typów rolniczych w świetle FADN
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
71. Lean Production jako innowacja w przedsiębiorstwie - badania przeprowadzone w województwie wielkopolskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
72. Aktywność czy bierność na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
73. Wdrażanie i warunki realizacji wybranego typu pakietu programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
74. Aktywność turystyczna właścicieli gospodarstw agroturystycznych
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
75. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
76. Challenges of the labor market for SME in rural areas of West Pomeranian province
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
77. Problematyka konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane aspekty teorii
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
78. Rozwój lokalny gmin na przykładzie badań własnych
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
79. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiego sektora transportu drogowego w aspekcie zmian strukturalnych zachodzących w Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
80. Zmiany na rynku ziemi rolniczej w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
81. Innowacyjność a zatrudnienie w kontekście strategii "Europa 2020"
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
82. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
83. Non-technological innovation creation process in the creative sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
84. Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
85. Ochrona konsumenta w Polsce po 1989 roku jako przedmiot badań naukowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
86. Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
87. Popytowe korzyści skali i pułapka gorszego produktu
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
88. Analiza wektorowa przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
89. Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
90. Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
91. Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
92. Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
93. Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
94. Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
95. Bezpośrednie determinanty zmian zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
96. Nowe technologie i rozwój gospodarczy. Analiza empiryczna dla krajów Ameryki Łacińskiej
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
97. Budżet zadaniowy – narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
98. Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników – analiza spółek notowanych na NewConnect
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
99. Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza – próba analizy empirycznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
100. Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
Page