Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (30) 2015
Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(It is only about trash watches? The meaning of contemporary fairs: the case study of the Jarmark Katarzyński in Toruń)

Authors: Jadwiga Biegańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elżbieta Grzelak-Kostulska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Monika Kosmela
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Rogatka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stefania Środa-Murawska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Keywords: Jarmark Katarzyński fairs cultural tourism Toruń
Year of publication:2015
Page range:17 (125-141)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study aims at showing the multidimensional significance of fairs as a tourist attraction from the economic and social point of view on the example of the Jarmark Katarzyński which holds in the city of Toruń. It has been assumed that, despite the total loss of the traditional impact of fairs, in modern cities fairs can still significantly form the social and economic life. The impact is completely different from that observed in the past. However, the directions of the impact of fairs, formed in past centuries, are still visible in the modified form in the context of cultural tourism. The research has been based on the original data obtained from a survey.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk J., Gębarowski M., Targi a rozwój miasta i regionu (na przykładzie Rzeszowa oraz województwa karpackiego), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania” 2008, z. 86.
2.Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań 2008.
3.Gębarowski M., Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk 2010.
4.Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
5.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo” 2002, nr 1.
6.Kałduński M., Targi i wystawy międzynarodowe. Studium prawne poprzedzone wstępem historycznym, Top Kurier, Toruń 2002.
7.Kruczek Z., Walas B., Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, w: Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, red. A. Stasiak, Wyd. WSTiH, Łódź 2009.
8.Lewicki S., Historia handlu w Polsce na tle przywilejów handlowych, „Globus”, Warszawa 1920.
9.Marczak M., Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
10.Maroszek J., Jarmarki i targi na południowym Podlasiu w XV–XVIII wieku, w: Przemiany administracyjno-gospodarcze na Ziemi Łosickiej. XV–XXI wiek, red. A. Indraszczyk, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Gdańsk 2002.
11.Medlik S., Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.
12.Rohrscheidt A.M., Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa” 2008, nr 1.
13.Smoleńska, O., Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku, „Turystyka kulturowa”, 2009, nr 8, s. 31-39.
14.Szromnik A., Targi i rynek targowy a aktywizacja lokalnego środowiska gospodarczego, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 10 (106).
15.Szromnik A., Wojdacki K.P., Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski – analiza wielowymiarowa, „Handel Wewnętrzny”, 2013 , nr 3 (344).
16.Widawski K., Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Wyd. UWr, Wrocław 2011.
17.Wojciechowski H., Targi i wystawy gospodarcze, PWN, Warszawa 1986.
18.www.jarmarkdominika.pl/category/aktualnosci/.
19.www.jarmarkswietojanski.com/.
20.www.jarmarkswietojanski.com/jarmark.
21.www.jarmarkswietojanski.eu/pl/3/0/13/kontakt.
22.www.jarmarkswietojanski.poznan.pl/index.php/jarmark.
23.www.jarmarktumski.pl/.
24.www.muzeum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=564:jarmarki-gryfitow-2014&catid=23:aktualnoci&Itemid=41.
25.www.opactwo.pl/jarmark-benedyktynski/.
26.www.pl.wikipedia.org/wiki/Jarmark_%C5%81obeski.
27.www.pl.wikipedia.org/wiki/Tarnobrzeski_Jarmark_%C5%9Bw._Dominika.
28.www.powiatlobeski.pl/92-lobeska-baba-wielkanocna.html.
29.www.targitorunskie.pl/index.php?aid=1168077916459f745ce5d0a.
30.www.tarnobrzeg.it/index.php/content/jarmark-dominikanski-tarnobrzeg.html.
31.www.turystykakulturowa.org/pdf/2009_07_06.pdf.