Search

Result: Found records: 1452 (record limit: 100, number of pages: 15).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
2. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Assignment of Usefulness of Physiotherapy Applied to Sports Training in the Case of Szczecin Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
4. The Effect of Wrestling Tournament on Immune and Endocrine Markers in Blood and Saliva of Male and Female Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
5. Tourist Activity of Women Living in Polish Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
6. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
7. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
8. Ocena efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
9. Cold-Enhanced gene expression of the foliar thiolspecific antioxidant protein in Triticaie (x Triticosecale Wittm.) seedlings resistant to Microdochium Nivale (Samuels & I.C. Hallett) infection
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
10. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
11. The Flexible Integration in the European Integration Process. Selected Issues
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
12. Analiza świadomości marek „produktów krajów karpackich” – wyniki badań bezpośrednich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
13. Indykatory jakości rządzenia w ujęciu regionalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
14. The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
15. Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
16. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU JAKO WYZWANIE EKONOMICZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
17. DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
18. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
19. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
20. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
21. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
22. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
23. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
24. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
25. Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
26. MIĘDZYNARODOWE OBROTY USŁUGOWE PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W LATACH 2009–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
27. Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
28. Analysis of Multidimensional Information Structures in Economic Service Process – Nonlinear Approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
29. Introduction to innovation research in health and wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
30. Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
31. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
32. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
33. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
34. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
35. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
36. Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
37. Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
38. WYBRANE ASPEKTY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ W PORÓWNANIU Z RESZTĄ POLSKI W LATACH 2004–2013. CZĘŚĆ TRZECIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
39. Profesor Hubert Bronk – uczony, organizator, dydaktyk, kolega
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
40. Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
41. Analiza dekompozycyjna wzrostu emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego na przykładzie Polski i Rumunii
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
42. Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
43. BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA POMIĘDZY PRZEWOZAMI ŁADUNKÓW PRZEZ TRANSPORT SAMOCHODOWY A WZROSTEM GOSPODARCZYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
44. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
45. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
46. Zapomniany światopogląd tragiczny
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
47. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
48. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
49. Czy sens życia jest tym samym co cel życia?
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
50. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
51. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
52. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
53. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
54. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
55. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
56. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
57. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
58. Injuries in Thai Boxing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
59. Paulina Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2015, ss.294.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
60. Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Marcin Majewski, Stargard – Szczecin 2015, s. 333.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
61. Regionalny wymiar „Solidarności" 1980–1981. Szczecin na tle kraju, red. Artur Kubaj i Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, ss. 348.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
62. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
63. SPA and wellness services as a factor of growth in competitiveness of hotel objects in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
64. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera.
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
65. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
66. The open innovation process in SPA & wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
67. Shaftesbury as Popperian: critical rationalism before its time? Part I
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Go to
68. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
69. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
70. Mit i mity w filozofii Paula Feyerabenda
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
71. Königsberger Zuversicht: Über die jüdische Lyrikerin Gertrud Marx (1851–1916)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
72. Od redakcji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
73. Zagadnienie uczuć religijnych w kontekście art. 196 Kodeksu karnego
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
74. Liebe, Freiheit und Patriotismus im Roman "Cordelia" von Caroline von Wolzogen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
75. Nationale Stereotype von Deutschland und Polen in der einsprachigen deutsch- und polnischsprachigen Lexikographie. Eine kritische Bestandsaufnahme
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
76. Ernst über Komik im Werk von Christine Nöstlinger: Zu der Arbeit von Małgorzata Filipowicz "Lustige Gespenster"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
77. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
78. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
79. Probabilistic theism and the problem of evil
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
80. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
81. Rational vs. Mystical Readings of Aristotle’s Nous Poietikos Introduction to the Subject and Overview of Central Positions
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
82. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
83. Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004–2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
84. O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
85. Józef Tomicki (1863–1925) – pionier elektroenergetyki lwowskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
86. Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
87. Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
88. Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
89. Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
90. Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
91. Miernictwo elektryczne na politechnice w Gdańsku w latach 1904–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
92. Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
93. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
94. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
95. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
96. Strona tytułowa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
97. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
98. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
99. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
100. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
Page