Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.2-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2/2015
Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego
(Benefits and costs functioning of the agreement on border traffic with Russia in the opinions of the inhabitants of borderland area)

Authors: Magdalena Sternicka-Kowalska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Elżbieta Subocz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Keywords: smuggling of goods residents of border town border town polish-russian borderland local border traffic with Russia
Data publikacji całości:2015
Page range:13 (53-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań odnośnie do wpływu funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją na zmiany zachodzące w wybranym mieście leżącym w pasie pogranicza polsko-rosyjskiego w percepcji jego mieszkańców. W ramach badań przeprowadzono 463 wywiady kwestionariuszowe z dobranymi celowo mieszkańcami miasta przygranicznego oraz dwa wywiady fokusowe z przedstawicielami władz miasta i służb mundurowych oraz z lokalnymi przedsiębiorcami. W artykule postawiono tezę, że mały ruch graniczny generuje korzyści związane z rozwojem gospodarczym miasta przygranicznego, ale jednocześnie przyczynia się do zjawisk negatywnych związanych z przemytem towarów.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dudzińska K., Dyner A.M. 2013, Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse, zagrożenia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Policy Paper 2013, nr 29, s. 1–6. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie