Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2/2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

O potencjale i kierunkach rozwoju socjologii sportu


(The potential and directions of development of the sociology of sport)
14 (5-18) Arkadiusz Kołodziej More
2.

Bezdomność jako forma wykluczenia społecznego w świetle wybranych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych


(Homelessness as form of social exclusion in light of selected juridical acts as well as strategic and policy statements)
18 (19-36) Izabela Kaźmierczak-Kałużna More
3.

Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski – przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej

16 (37-52) Mateusz Karolak More
4.

Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego


(Benefits and costs functioning of the agreement on border traffic with Russia in the opinions of the inhabitants of borderland area)
13 (53-65) Magdalena Sternicka-Kowalska, Elżbieta Subocz More
5.

Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia


(Conflict of family and professional roles and life satisfaction)
10 (67-76) Joanna Kowalczyk, Teresa Rzepa More
6.

Przemoc symboliczna w rehabilitacji osób autystycznych


(Symbolic violence in the rehabilitation of autistic people)
10 (77-86) Joanna Buława-Halasz More