Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.4-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 2016
Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin

Authors: Wojciech Piasecki

Łukasz Kliszewicz
Keywords: tourism recreation yachting water sports history spatial planning Sport Club “Świt” Skolwin
Year of publication:2016
Page range:43 (175-217)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Szczecin is a city with the best potential for water sports in the country and sailing in particular. No other Polish urban agglomeration can even match it in this respect. In the opinion of the authors of this paper, wrong location of the yachting infrastructure is one of the main obstacles preventing the effective usage of boats in this city. The majority of berths for pleasure craft are located on the southern shores of Lake Dąbie. It is obvious that a yachtsman stationed there, having to his disposal just a few hours after work, is not capable to reach any further than the northern part of this lake, including the only marina there – Lubczyna. On the other hand, his colleague from the left-bank Szczecin (Skolwin) can reach, within comparable time limits, not only Lake Dąbie (with Lubczyna) but also Roztoka Odrzańska with a selection of ports in Stepnica (four marinas), Gąsierzyno, Trzebież, and Jasienica. The four-hour advantage of sailors from Skolwin is also important during weekend trips. Another attractive aspect of the Skolwin marina is the shorter distance from a yachtsman residence. In recent years there has been a rapid development of the northern areas of Szczecin and its western perimeter. It is likely that the above-mentioned suburban areas are inhabited by many people who could afford to have a yacht. An average distance to be covered on the way to the marinas in the Dąbie District is 14–20 km and a comparable distance to Skolwin is only 6–10 km. Having in mind the need to promote Skolwin as a site of a future, more functional, yachting centre, the authors of this paper studied the history and other background factors affecting the development of water sports in the northern part of the left-bank Szczecin. They focused on the time period after World War 2, and on the last 60 years in particular, which coincided with the existence of the Sailing Section of the Sports Club “Świt”. Our initiative seems to be important in the current situation when the EU funds are also being used for developing yachting infrastructure, such as the West-Pomeranian Sailing Route.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anonim 1951. Sprawozdania z działalności Rady Okręgu Z.S. „Unia” w Szczecinie za czas od 24 stycznia 1951 r. do 30 listopada 1951 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PWRN Szczecin, sygn. 11591.
2.Anonim 1959. Nasz sport. „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 4 (44), s. 8.
3.Anonim 1961. XV lat sportu szczecińskiego 1945–1960. Maszynopis. Archiwum P aństwowe w Szczecinie. Zespół: PWRN Szczecin, sygn. 11884.
4.Anonim 1963. Protokół [SOZŻ za 1962 r.]. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PWRN Szczecin, sygn. 13459.
5.Anonim 1967. Sprawozdanie z działalności zarządu Szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres od 31 marca 1966 do 15 lutego 1967 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PMRN Szczecin, sygn. 907.
6.Anonim 1968. Sprawozdanie ZKS „Świt” za okres od 1 I 1964 do 31 XII 1967 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PMRN Szczecin, sygn. 906.
7.Anonim 1970. [Materiały Zwyczajnego Zgromadzenia SOZŻ w Szczecinie w dniu 11.04.1970 r.]. Maszynopis. A rchiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PWRN Szczecin, sygn. 13460.
8.Anonim 1972. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa w Szczecinie za okres od 2.10.1962 r. do 31.12.1972 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PMRN Szczecin, sygn. 1101.
9.Anonim 1974a. Ze sportu. „Informator – Organ Samorządu Robotniczego [SZCP Skolwin]”, 3 (6/104), s. 5–6.
10.Anonim 1974b. Wiadomości sportowe. „Informator – Organ Samorządu Robotniczego [SZCP Skolwin]”, 4 (19/117), s. 5–6.
11.Anonim 1976. Sprawozdanie Zarządu SOZŻ za okres kadencji 28.10.1973 r.–10.04.1976 r. Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski w Szczecinie. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Wojewódzki Szczecin, sygn. XV/30.
12.Anonim 2014. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji, Szczecin.
13.Barciński A., Krzystolik J. 1961. Protokół z walnego zebrania ZKS „Świt” odbytego w dniu 17 II 1961 r. w Skolwinie. Komisja Wnioskowa. Maszynopis. Archiwum
14.Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
15.Barciński A., Krzystolik J. 1971. [Pismo do PWRN w Szczecinie Wydz. S praw Wewnętrznych]. Maszynopis. A rchiwum P aństwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
16.Barciński A., Wasiluk S. 1970. Protokół Nr 1/70 Dzielnicowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Szczecin Nad Odrą z dnia 18 kwietnia 1970 roku w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Szczecin N/O. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PDRN Sz-n Nad Odrą. Sygn. 80.
17.Bartczak M. 1958. Zaświadczenie [o rejestracji – Zakładowy Klub Sportowy „Świt”]. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
18.Białecki T. 1995. Zmiany w nazewnictwie geograficznym Szczecina po 1945 roku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
19.Białecki T., Turek-Kwiatkowska L. 1991. Szczecin Stary i Nowy. Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin.
20.Błażkow J. 1956. Koło sportowe o sobie. „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 2 (18), s. 5.
21.Borowiec A. 1994. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nowo wybudowanych budowli hydrotechnicznych na przystani jachtowej Klubu Sportowego „ŚWIT” Fabryki Papieru – Skolwin SA zlokalizowanej w rejonie północnego zakończenia nabrzeża „Fant” w porcie Szczecin. Maszynopis. Archiwum Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Segregator KS „Świt”.
22.Flagsztok 1958. Bo to jest mowa nie z tej ziemi. „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 3 (39), s. 7.
23.Gaziński R., Fiuk P. 2005. Szczecin-Skolwin. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin.
24.Grażewicz J., Laskiewicz H., Pawłowski E. 1985. Dni pierwsze szczecińskiego sportu. Wojewódzka Federacja Sportu, Szczecin.
25.Grześkowiak M., Sołtysiński P., Jabłoński P., Madaliński M. 2001. Umowa o najem hangarów. Maszynopis. Archiwum Sekcji Żeglarskiej KS „Świt” [opiekun: Jerzy Walkiewicz].
26.Jakacki S. 1978. Pierwsze lata „Skolwina” (1948–1953). Maszynopis. A rchiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Szczecińskie Zakłady Papiernicze „Skolwin”, sygn. 209.
27.Jakacki S. 1983. Kronika SZP „Skolwin” 1976–1980. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Szczecińskie Zakłady Papiernicze „Skolwin”, sygn. 210.
28.Jakacki S. 1986. Kronika SZP „Skolwin” 1981–1985. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Szczecińskie Zakłady Papiernicze „Skolwin”, sygn. 211.
29.Kąkolewski T., Kąkolewski J. 2011. Unia Swarzędz 1921–2011. SKS Unia Swarzędz, Swarzędz.
30.Ket. 1958a. Na otwarcie sezonu żeglarskiego. „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 3 (36), s. 8.
31.Ket. 1958b. Z wiatrem w żaglach. Pływamy… „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 3 (37), s. 8.
32.Ket. 1958c. Co słychać u wodniaków. „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 3 (38), s. 7.
33.Kilarski Z. 2009. Szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk. Przewodnik dla żeglarzy i turystów. Artdeco, Szczecin.
34.Kliszewicz Ł. 2014. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnym Szczecinie na przykładzie sekcji żeglarskiej KS „Świt” Skolwin. Praca magisterska. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi.
35.Kopcewicz D., Szymański Z. 1968. Sprawozdanie z działalności zarządu Szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za okres od 11 marca 1967 do 20 marca 1968 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PWRN Szczecin, sygn. 11529.
36.Krzystolik A., Goździewski F., Szczukiewicz H. 1961. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności finansowej Zakładowego Klubu Sportowego „Świt” w Szczecinie-Skolwinie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1960. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
37.Krzystolik J. 1960. Sprawozdanie z walnego zebrania Zakładowego Klubu Sportowego „Świt” w Skolwinie dnia 14 stycznia 1960 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
38.Krzystolik J. 1974. Protokół z Walnego Zebrania Z.K.S. „Świt” sprawozdawczo wyborcze za okres kadencji 1971–1974 r. w Klubie Fabrycznym SZCP w Szczecinie-Skolwinie ul. Stołczyńska 134. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
39.Łuczak M. 2007. Szczecin, Skolwin, Stołczyn. Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
40.Matejek P. 2013. Historia działalności KS Świt-Skolwin. Praca Magisterska. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
41.Madaliński M. 2005. [Ankieta klubowa dla ZOZŻ]. Maszynopis. Archiwum Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Segregator KS „Świt”.
42.Madaliński M., Jarecki R. 1967. Protokół z Walnego Zebrania Z.K.S. „Świt” w Skolwinie odbytego w dniu 3.03.1967 r. Maszynopis. A rchiwum P aństwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
43.Mazur J., Ochmański J., Błaszczuk E., Filipowicz S. 1965. Protokół z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej klubu sportowego „Świt” w Szczecinie-Skolwinie za okres od dn. 1 I 1964 r. do dnia 31 XII 1964 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
44.Murawski Z., Nowak W., Chmura G., Dynowski M., Jabłoński P. 1994. Protokół stwierdzenia zdatności do użytku budowli hydrotechnicznych nowo wybudowanych na przystani jachtowej Zakładowego Klubu Sportowego „ŚWIT” Fabryki Papieru „SZCZECIN-SKOLWIN” SA. Maszynopis. Archiwum Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Segregator KS „Świt”.
45.Nowakowska M. 1992. [Ankieta klubowa 1991–1992]. Maszynopis. Archiwum Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Segregator KS „Świt”.
46.Ochmański J., Błaszczuk E. 1967. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności finansowej Zakładowego Klubu Sportowego „Świt” w Szczecinie-Skolwinie za okres od dn. 1.1.1966–31.12.1966 r. Maszynopis. A rchiwum P aństwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
47.Rafałowski F. 1957. Sport. „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 2 (32), s. 8.
48.Rafałowski F., Rant A. 1 959. [ Wniosek o rejestrację Sekcji Żeglarskiej ZKS „Świt” w Polskim Związku Żeglarskim.] Maszynopis. Archiwum Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Segregator KS „Świt”.
49.Siczek S. 1971. Skład Zarządu Klubu ZKS „Świt” w Skolwinie. Maszynopis. Archiwum Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego w Szczecinie. Segregator
50.KS „Świt”.
51.Sinicki L., Jabłoński P., Gazda M. 1967. Projekt uchwały z zebrania sprawozdawczo-wyborczego klubu sportowego ZKS „Świt” odbytego w dniu 3.03.1967. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
52.Słabowski J., Barciński A., Polak R. 1971. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zakładowego Klubu Sportowego „Świt” przy Szczecińskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych odbytego w dniu 18 lutego 1971 r. w Klubie Fabrycznym SZCP przy ulicy Stołczyńskiej 134. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
53.Spławski J. 1961. Sprawozdanie [Zarządu ZKS „Świt” za rok 1960] Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
54.Spławski J. 1962. Sprawozdanie Zarządu Zakładowego Klubu Sportowego „Świt” [za rok 1961]. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
55.Spławski J. 1965. Sprawozdanie Zarządu Zakładowego Klubu Sportowego „Świt” za okres rocznej kadencji 1964 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
56.Spławski J. 1967a [Zaproszenie na 15-lecie Klubu „Świt”.] Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PMRN Szczecin, sygn. 907.
57.Spławski J. 1967b. Sprawozdanie Zarządu Zakładowego Klubu Sportowego „Świt” za okres rocznej kadencji 1966 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
58.Spławski J. 1971. Koledzy Sportowcy, działacze i zaproszeni goście [Przemówienie/sprawozdanie Prezesa i Zarządu za lata 1968–1970]. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
59.Śliwiński J. 1957. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Zakładowej przy Szczecińskich Zakładach Celulozowo Papierniczych w Szczecinie w dniu 13 IV 57 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: Urząd Miejski i PMRN Szczecin, sygn. 783.
60.Tomczak S. 1957a. Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal… „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 2 (28), s. 8.
61.Tomczak S. 1957b. Z wiatrem w żaglach. „Skolwin. Pismo pracowników Szczecińskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych”, 2 (30), s. 8.
62.Wojciechowski J., Malewicz J., Orłowski Z. 1965. Informacja o działalności Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za okres od 2 X 1962 r. do 31 XII 1964 r. Maszynopis. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zespół: PMRN Szczecin, sygn. 1101.