Search

Result: Found records: 315 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The use of CRM instruments in agritourism – on the example of agritourism farms in the Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Restaurant and hotel market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
3. The effects of the use of ICT by tourism enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
4. Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
5. Tourist Activity of Women Living in Polish Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
6. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
7. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
8. Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
9. Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
10. Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
11. Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
12. Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
13. The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies – a conceptual model and research propositions
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
14. Managing stakeholders of a tourism company
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
15. Methodology of the regional tourism satellite account for Poland – concept and feasibility study
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
16. Social media and tourism. The analysis of selected current and future research trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
17. The evaluation of attractiveness of tourism products in the Warmia and Mazury in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
18. Badanie lojalności klientów biur podróży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
19. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
20. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
21. Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
22. Czołowa pozycja województwa zachodniopomorskiego w ruchu turystycznym w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
23. Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
24. Moderators of Job Characteristics – Job Satisfaction Relationship in the Tourism Industry
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
25. The Scientific Identity of Tourism Research. Polish Views Versus Those of Foreign Academia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
26. Preparing a Preschool Age Child for Tourism and Local History Exploration
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
27. The Structure of the Health Resort Tourism Brand
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
28. Innovative Local Community Partnership and Sustainable Urban Tourism – The Old Town In Warsaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
29. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
30. Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
31. The Negative Effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
32. School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
33. The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
34. The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
35. The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of “Institutional Promotion”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
36. The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyskie Province
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
37. Użytkownik social media i wzory jego zachowań konsumenckich na rynku turystyki muzealnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
38. Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
39. Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
40. Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
41. Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
42. Analiza wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
43. Asymetria informacji na rynku turystycznym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
44. The Tourism Potential of the Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
45. The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
46. The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
47. Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
48. Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
49. Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
50. Rynek usług turystycznych a rynek pracy w Polsce – ujęcie wielowymiarowe
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
51. Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
52. Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
53. Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
54. Analiza działań promocyjnych w turystyce na przykładzie „Industriady 2014”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
55. Baza noclegowa jako istotny element obszarowego produktu turystycznego na przykładzie Szczecina
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
56. Podstawy rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich ze szczególnym uwzględnieniem Lanzarote
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
57. Zróżnicowanie wykorzystania bazy noclegowej na wybrzeżu atlantyckim Argentyny
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
58. Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
59. Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
60. Introduction to innovation research in health and wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
61. Touristic clusters in Bulgaria – example of territorial organization of service economics
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
62. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
63. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
64. Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
65. Znaczenie polskiej turystyki medycznej i jej pozycja na światowym rynku turystyki medycznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
66. INDEKSY KONKURENCYJNOŚCI W OBSZARZE TURYSTYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
67. Przemiany wizji miasta Szczecin
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
68. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
69. PROBLEM SEZONOWOŚCI POPYTU W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BAZY NOCLEGOWEJ W HOTELECH NADMORSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
70. Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
71. SPA and wellness services as a factor of growth in competitiveness of hotel objects in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
72. The open innovation process in SPA & wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
73. Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
74. KONSUMENT NA RYNKU USŁUG EKOAGROTURYSTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
75. Głód autentyzmu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
76. OCENA GMINY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ ROLNICZĄ I MOŻLIWOŚCI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W GMINĘ TURYSTYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
77. Innovative Approach for Tourism Enterprise in Albania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
78. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
79. Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
80. Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
81. Rejsy i szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych jako modyfikacja produktu turystycznego służąca intensyfikacji ruchu turystycznego w tym segmencie konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
82. Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
83. Aktywność turystyczna seniorów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
84. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
85. Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
86. Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
87. Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
88. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
89. Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie „ Parków wodnych”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
90. Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
91. Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
92. Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
93. Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
94. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
95. Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
96. Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
97. Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
98. Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
99. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
100. Masowe imprezy sportowe jako forma promocji regionów turystycznych na przykładzie Biegu Piastów w Jakuszycach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
Page