Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 3, No. 3/2013
Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles

Authors: Wioletta Łubkowska
Department of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Department of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Szczecin, Poland
Keywords: adventure/qualified tourism education physical culture rehabilitation
Data publikacji całości:2013
Page range:2 (31-32)

Abstract

The objective of this article was to show the educational values of adventure tourism in the process of rehabilitation of juveniles. Theoretical considerations concerning this topic give rise to the following conclusions: 1. Thanks to qualified tourism, young people shape their character and face weaknesses. It helps to change the behavior and create pro-social attitudes. 2. Qualified tourism teaches basic life skills. All of the above-mentioned points prove that part of correctional facilities activity should be based on qualified tourism.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gaworecki W.W. Ekonomika i organizacja turystyki. /Economics and organization of tourism/. PWN, Warszawa 1982.
2.Gaworecki W.W. Turystyka./ Tourism /. PWE, Warszawa 2007.
3.Napierała M., Borek M. Obozy przygody. / Adventure camps /. In: Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (eds.). Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. /Tourism and sport for all in the promotion of healthy lifestyles/. WSTiH, Gdańsk 2008:
4.Pytka L. Różne ujęcia definicji resocjalizacji. Tom I. / Various interpretations of the definition of rehabilitation. Volume I./. In: Urban B., Stanik J.M. Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. / Rehabilitation. Theory and practice of teaching/.
5.Reuβ J.-D., Grundgeiger E., Schmidt-Volkmar D., Braun N. Erzieherische Elemente des Felskletterns. Ministerium fűr Kultus und Sport, Baden-Wűrttemberg, 1994: http://www.on-sight.de/natur/erzieh_elem_klettern.pdf, state of 9 July 2013.
6.Sas-Nowosielski K. O możliwościach wykorzystania kultury fizycznej w resocjalizacji nieletnich. / About the possibilities of the use of physical education in the rehabilitation of juveniles /. WSP, TWP, Warszawa 2002.
7.Sołtysik M., Toczek-Werner S. Biofizjologiczne aspekty turystyki. / Biophysiological aspects of tourism /. In: Wyrzykowski J., Marak J. (eds.). Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. / Tourism in an interdisciplinary perspective/. WSH, Wrocław 2010: 43-9