Search

Result: Found records: 363 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Elementy „ludowe” w religijności współczesnej?
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
2. Enklawy społeczne na terenie byłej bazy wojskowej – przykład Kęszycy Leśnej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
3. The effects of the use of ICT by tourism enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
4. Physical Education Lessons and Primary School Students’ Free Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
5. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
6. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
7. Foreign Tourist Activity and the Need for Recreation/Rest of Administrative Staff from Selected Universities (as Exemplified by West Pomeranian Voivodship)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
8. Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
9. Leisure Time Animation in the Context of Rehabilitation of Juveniles in Youth Detention Centres/Correctional Facilities
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
10. Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
11. An application of the corporate company models for social enterprise (with special emphasis on Polish conditions)
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
12. Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
13. Changes of water quality of the Osówka stream flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW -Poland) in selected periods in the years 1994–2014
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
14. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
15. Czynniki społeczno-demograficzne determinujące poziom wydatków młodych konsumentów na zakupy za pośrednictwem Internetu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
16. Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
17. The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
18. Przekształcenia własnościowe Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” po 1989 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
19. Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w internecie u młodych dorosłych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
20. Fundacja Europejska (Fundatio Europea) w świetle projektu Komisji Europejskiej dotyczącego jej statusu – wybrane zagadnienia
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
21. Charakterystyka i dynamika trzeciego sektora na Litwie i w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
22. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
23. Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
24. Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
25. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
26. Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
27. Zróżnicowanie korzyści ekonomicznych z zaangażowania czynnika pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
28. Nierówności dochodowe w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
29. Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
30. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
31. Wykorzystanie rachunku na skalach czasowych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
32. „DIE SCHWEIZ – EIN GEFÄNGNIS“? ZEIT- UND GESELLSCHAFTSKRITIK IN DEN KRIMINALROMANEN „WACHTMEISTER STUDER“ VON FRIEDRICH GLAUSER UND „DER RICHTER UND SEIN HENKER“ VON FRIEDRICH DÜRRENMATT
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
33. POMIAR EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
34. ROLA STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
35. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZEZ MAJSTERKOWANIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – KONIECZNOŚĆ CZY ALTERNATYWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
36. WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W INSTYTUCJACH INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
37. Zarządzanie płynnością finansową a wielkość przedsiębiorstwa – wybrane aspekty na podstawie badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
38. System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
39. Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? Prezentacja wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
40. Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
41. Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
42. Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
43. Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej – elektroniczny system celny
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
44. Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
45. ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W PROMOWANIU DYFUZJI WIEDZY W POLSKIEJ GOSPODARCE. ANALIZA CYTOWAŃ PATENTOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
46. Motywy folklorystyczne w liryce Franciszka Karpińskiego. Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Go to
47. Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej - wyniki z badań
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
48. Analiza bieżącego stanu sektora innowacyjności w województwie zachodniopomorskim oraz perspektywy rozwoju w świetle nowego programowania finansowego Unii Europejskiej 2014-2020
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
49. Lotnisko regionalne szansą rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
50. Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
51. Stan i perspektywy zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Buk
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
52. Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
53. Turystyka w gminie Izabelin w opinii społeczności lokalnej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
54. Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego miasta Szczecin
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
55. Pola golfowe jako produkt turystyczny i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionu na przykładzie Pomorza Zachodniego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
56. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
57. Non-formal Education in the Animation of Leisure and Recreation versus the Development of Social Competence
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
58. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
59. Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
60. Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
61. Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
62. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – realne podejście czy pozorowane działania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
63. Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
64. Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
65. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
66. Wokół partycypacji politycznej mniejszości imigranckich w Polsce – mniejszość wietnamska a wybory samorządowe w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
67. Recenzja pracy Timo Meškanka, Kultura w słužbje totalitarneho režima. Wo wobstejnosćach w Serbach 1948–1989, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2011, ss. 248
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
68. Transformacja czy tranzycja? Szkice definicyjne
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
69. Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
70. „Akty ustrojowe Wysp Owczych”, wstęp i tłumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 74.
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
71. W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
72. Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
73. Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
74. STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
75. STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA W POLSCE. UJĘCIE PRZESTRZENNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
76. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO DEWELOPERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
77. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
78. ZAANGAŻOWANIE KLIENTA (CE) W SEKTORZE DÓBR ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE ORAZ SEKTORZE BANKOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
79. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
80. Ile punktów za etos?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2014 2014 Go to
81. Eine integrative Auffassung des polnischen Nullsubjekts? Zum Buch von Anna Pilarski: „Das Nullsubjekt im Polnischen“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
82. SPA and wellness services as a factor of growth in competitiveness of hotel objects in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
83. Issues with classification and categorization of accommodation in Poland and in the EU
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
84. Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
85. Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
86. BEHAWIORALNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
87. SYMULACJA KOMPUTEROWA ZAMIAST TRADYCYJNEGO EKSPERYMENTU EKONOMICZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
88. ROLNICTWO A ZIELONE MIEJSCA PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
89. Königsberger Zuversicht: Über die jüdische Lyrikerin Gertrud Marx (1851–1916)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
90. Pierwsze sto dni rządu Beaty Szydło. Realizacja społeczno-gospodarczych obietnic wyborczych
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
91. Liebe, Freiheit und Patriotismus im Roman "Cordelia" von Caroline von Wolzogen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
92. Ernst über Komik im Werk von Christine Nöstlinger: Zu der Arbeit von Małgorzata Filipowicz "Lustige Gespenster"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
93. „Es ist eine grosse Seligkeit – so allein – so ganz und gar allein mit seinen Träumen zu sein“ – Paul Scheerbart und seine geistige Flucht in den Orient
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
94. Klaus Störtebeker als pommerscher Sagenstoff
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
95. Der Philologe als Metarezipient des medialen Textes. Am Beispiel der Audiodeskription
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
96. Zum Einfluss des Internets auf die Wirklichkeitsdarstellung in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
97. Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
98. Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
99. Shadow brands – exploring phenomenon of meaningless brands
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
100. Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
Page