Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 21 2015
Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych

Authors: Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
dr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Małgorzata Zajdel
dr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Year of publication:2015
Page range:12 (151-162)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file