Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/3 2015
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZEZ MAJSTERKOWANIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – KONIECZNOŚĆ CZY ALTERNATYWA

Authors: Małgorzata Starnawska
Politechnika Gdańska
Keywords: przedsiębiorczość zasoby przedsiębiorczość społeczna zachowanie przedsiębiorcze
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (169-182)

Abstract

W dotychczasowych dyskusjach nad zjawiskiem przedsiębiorczości społecznej w znikomym stopniu analizuje się problematykę związaną z wykorzystaniem zasobów przez przedsiębiorców. Wykorzystując istniejącą światową literaturę przedmiotu na ten temat, autorka dokonuje wstępnego zarysu koncepcji teoretycznych, które mogą być użyteczne w analizie zasobów i ich wykorzystania w przedsiębiorczości społecznej. Odwołuje się również do zachowania określanego majsterkowaniem, prezentuje jego różne rodzaje, ukazuje wielowątkowość tego zjawiska i bazując na dotychczasowych opracowaniach na ten temat, konkluduje, iż majsterkowanie jest immanentnie związane z naturą przedsiębiorczości społecznej.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aldrich H.E., Auster E.R., Even Dwarfs Started Small: Liabilities of Age and Size and Their Strategic Implications, w: B. Staw, L. Cummings (red.), Research in Organizational Behavior, Vol. 8, JAI Press, Greenwich 1986.
2.Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J., Social and Commercial Entrepreneurship: Same, different or Both?, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2006, No. 30(1).
3.Baker T., Nelson R.E., Creating Something from Nothing: Resource Construction Through Entrepreneurial Bricolage, „Administrative Science Quarterly” 2005, No. 50.
4.Basu G., Desa S., Optimization or Bricolage? Overcoming Resource Constraints in Global Social Entrepreneurship, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2013, No. 7(1).
5.Berger P., Luckman T., Społeczne tworzenie rzeczywistościi, PIW, Warszawa1983.
6.Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B., Starnawska M., Szymańska A., The First ICSEM Working Paper: Poland, artykuł przedstawiony na konferencji Western ICSEM Symposium, 9–10 października 2014, La Roche en Ardenne, Belgia.
7.Defourny J., Nyssens M., Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments, „Social Enterprise Journal” 2008, No. 4(3).
8.Di Domenico M.L., Haugh H., Tracey P., Social Bricolage: Theorizing Social Value Creation in Social Enterprises, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2010, Vol. 34(4).
9.Garud R., Karnoe P., Bricolage Versus Breakthrough: Distributed and Embedded Agency in Technology Entrepreneurship, „Research Policy” 2003, No. 32.
10.GMES, Gdański Model Ekonomii Społecznej, Materiały wewnętrzne, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Gdańsk 2011.
11.Jack S.L., Anderson A.R., The Effects of Embeddedness on the Entrepreneurial Process, „Journal of Business Venturing” 2002, No. 17.
12.Kurczewska A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2013.
13.Leś E., Ciepielewska-Kowalik A., Poland, w: J. Defourny, V. Pestoff (red.), Images and Concepts of the Third Sector in Europe, Working Paper No. 08/02, Belgium: EMES, 2014.
14.Levi-Strauss C., The Savage Mind, University of Chicago Press, Chicago 1967.
15.Lichtenstein B.M.B., Brush C.G., How Do „Resource Bundles” Develop and Change in New Ventures? A Dynamic Model and Longitudinal Exploration, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2001, No. 25(2).
16.Mair J., Maitr I., Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction and Delight, „Journal of World Business” 2006, No. 41(1).
17.March J.G., Exploration and Exploitation in Organizational Learning, „Organization Science” 1991, No. 2(1).
18.Raport o spółdzielczości polskiej, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2012.
19.Shane S., The General Theory of Entrepreneurship. The Individual-Opportunity Nexus, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2003.
20.Starnawska M., Zachowania w przedsiębiorczości społecznej w odpowiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne – opisowa analiza przypadków, referat przedstawiony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorczość XXI wieku – oblicza i perspektywy”, 2
21.Stevenson H., Jarillo J.C., A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, „Strategic Management Journal” 1990, No. 11.
22.Stinchcombe A.L., Social Structure and Organizations, w: J.G. March (red.), Handbook of Organizations, Rand McNally, Chicago 1965.
23.O’Shea N., Huybrechts B., Nelson T., Nelson D., Trasiani G., Harris K., Pashov R., Starnawska M., Esposito G., Carobolante A., Dufays F., Social Entrepreneurship through Cooperatives: Founder Insights, 10th New York University Stern Conference on Social E