Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Contact

Editor-in-chief:

Barbara Kryk (dr hab. prof. nadzw. US)

e-mail: barbara.kryk@usz.edu.pl

Editorial Secretary:

Rafał Nagaj (dr hab. prof. nadzw. US)

e-mail: rafal.nagaj@usz.edu.pl

Address of the Editorial Office:

Czasopismo naukowe „Studia i Prace WNEiZ US”, pokój 331 (Scientific Journal «Studies and Research of the FEM of the SU», Room 331)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński (Faculty of Economics and Management of the Szczecin University, FEM SU)

ul. Mickiewicza 64/66

71-101 Szczecin

Poland