Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 874 SI nr 37
Czynniki społeczno-demograficzne determinujące poziom wydatków młodych konsumentów na zakupy za pośrednictwem Internetu
(Socio-demographic factors determining level of expenditure of young consumers to purchase through the Internet)

Authors: Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: spending on online shopping behaviour of young consumers consumer preferences
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (31-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Identifying consumer behavior may explain many of the processes taking place in the market, including the Internet. On the basis of these study consumer behavior elements students, important factors affecting the level of spending on Internet purchases are socio-demographic characteristics. Observed differences in the level of expenditure of this group of consumers with regard to gender and place of residence.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosik-Purgat M. (2011), Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 96.
2.Brzozowska-Woś M. (2010), Zachowania rynkowe młodych konsumentów w Internecie, w świetle badań wybranej grupy studentów trójmiejskich uczelni publicznych, Zeszyty Naukowe nr 608, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 15: Relacyjne aspekty zach
3.Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa, s. 47.
4.Grzywińska-Rąpca M. (2012), Poziom wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach w Polsce, „Monografie i Opracowania SGH”, nr 589.
5.Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Onepress, Gliwice.
6.Wawrzynek J. red. (2000), E-commerce. Handel internetowy, Wydawnictwo Conlinuo, Wrocław, s. 18.