Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2013 (26)
„Akty ustrojowe Wysp Owczych”, wstęp i tłumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 74.

Authors: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: recenzja naukowa
Data publikacji całości:2013
Page range:8 (139-146)

Abstract

Recenzja  publikacji „Akty ustrojowe Wysp Owczych”, wstęp i tłumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

Bibliography

1.Piotrowski B., Mały etnos skandynawski – Farerowie, „Sprawy Narodowościowe” Seria Nowa, 1997, t. 6, z. 2 (11).
2.Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006.