Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Reviewers

Andrzej Chodubski
 

dr hab. Anita Adamczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Aksamitowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

PhD Pavel Bureš, Palacký University, Olomouc

dr hab. Łukasz Donaj, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu

dr hab. Marzenna Giedrojć, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Ewa Godlewska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

dr hab. Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Jacek Knopek, Politechnika Koszalińska

prof. PhDr Lubomír Kopeček, Masarykova Univerzita, Brno

dr Artur Kopka, Europa-Universität Viadrina

prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jarosław Macała, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

dr hab. Beata Molo, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Marcin Orzechowski, Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Rafał Ożarowski,  prof. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

dr hab. Małgorzata Podolak, prof. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

dr hab. Marcin Rachwał, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu

prof. dr hab. Sergey Segeda, Narodowa Akademia Nauk w Kijowie

prof. dr hab. Wojciech Sokół, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Denys Svyrydenko, prof. National Pedagogical Drahomanov University

dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Małgorzata Świder, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Łukasz Tomczak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Bartłomiej Toszek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Aleksandra Trzecielińska-Polus, prof. Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Cezary Trosiak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu

dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. Politechniki Koszalińskiej

prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki, Uniwersytet Warszawski

prof. AJP dr hab. Paweł Leszczyński, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

prof. dr hab. Nezir Akyesilmen, Selcuk University

dr hab. Rafał Wordliczek, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Mateusz Smolaga, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Marek Górka, prof. Politechniki Koszalińskiej

dr hab. Tomasz Dębowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Joanna Grubicka, Uniwersytet Pomorski w Słupsku