Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432     eISSN: 2719-4388    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Scientific Editors (editors-in-chief)

dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US

 

Publisher

Szczecin University Press