Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 867 PZFiM nr 40
Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Determining the Profile of a Physical Education University Graduate- Students’ vs. Teachers’ Perspective)

Authors: Krystyna Buchta
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Małgorzata Skiert
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Maria Anna Turosz
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
Keywords: teacher physical education university student education competencies graduates
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (257-270)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of the study pertains to the profile of physical education university graduate. Following the theme of the quality of education, the study attempts at diagnosing the required competencies of the graduate on the basis of opinions expressed by the main participants of the educational process- students and faculty members. The study encompassed 920 students graduating from undergraduate and graduate programmes. Opinions of 61 faculty members, employed in Józef Piłsudski University of Physical Education, were also incorporated into the study. Empirical data was collected by means of a random survey. Results of the analysis revealed significant differences of opinion as regards the level of required knowledge, skills and social competencies characterizing graduates of physical education university studies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antonowicz D. Krawczyk M., Walczak D., Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010–2020, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2011, nr 1 (37).
2.Boguski J., Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 2 (42).
3.Buchta K., Badanie i ocena jakości kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w wybranych akademiach wychowania fizycznego, „Monografie i Opracowania” nr 20, WWFiS w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2013.
4.Buchta K., Bochenek A., Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w systemie studiów dwustopniowych, „Szkice Humanistyczne” 2012, t. 12, nr 3.
5.Buchta K., Rubakhau A., Skiert M., A study of the quality of education as a tool in university crisis management, w: Successful management in crunch time, red. J. Kardas, A. Świrska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2014.
6.Buchta K., The competences of physical education students. Unified versus two-tier university studies, „Polish Journal of Sport and Tourism” 2012, Vol. 19, No. 2.
7.Chełmecki B., Kształcenie kadr na potrzeby kultury fizycznej z perspektywy Procesu Bolońskiego, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, red. J. Nowocień, AWF, Warszawa 2007.
8.Chmielecka E., W poszukiwaniu równowagi, „Forum Akademickie” 2011, nr 11, http://forumakademickie.pl/fa/2011/11/.
9.Cieśliński R., Trudności w studiach studentów Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, „Kultura Fizyczna” 2007, nr 5–6.
10.Denek K., W trosce o wyższą jakość akademickiej dydaktyki, „Lider” 2012, art. 1697.
11.Grzymała-Moszczyńska J., Kwiecień K., Rataj A., Borzykowski K., Stan wdrożenia modelu nauczania skoncentrowanego na studentach i studentkach na polskich uczelniach wyższych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 2 (42).
12.Hall H., Badania marketingowe w szkołach wyższych – obszary, techniki, korzyści, w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
13.Iwankiewicz-Rak B., Wrona S., Jakość kształcenia – czynniki i kryteria oceny, w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
14.Jawor A., Szczupaczyński J., Efekty kształcenia jako centralna idea Krajowych Ram Kwalifikacji, „Przegląd Socjologiczny” 2011, nr 4.
15.Kochanowski J., Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2008, nr 1 (31).
16.Marszałek A., Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2010, nr 1–2 (35–36).
17.Szabłowski M., Poziom nauczania jako dylemat marketingowy uczelni, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.