Search

Result: Found records: 73.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
2. Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
3. Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie polski w 2013 r.)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
5. Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
6. SKUTKI REZYGNACJI Z ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
7. Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
8. Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
9. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE ROZWOJU KLASY KREATYWNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
10. CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
11. Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
12. Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej – nowe tendencje rozwojowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
13. Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
14. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
15. Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk JM Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum (wspomnienia z okazji Jubileuszu)
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
16. Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
17. OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
18. CROWDSOURCING I CROWDFUNDING W KREOWANIU INNOWACJI W KONSUMPCJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
19. Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
20. Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
21. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
22. Sopocka szkoła ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
23. Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
24. Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego Polski
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
25. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
26. Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
27. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
28. Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
29. Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
30. Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
31. Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
32. Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
33. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
34. Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
35. Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
36. Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
37. Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
38. Validation of the New Visual Swimming Pace Control System in Real-Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
39. Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
40. Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
41. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych w środowisku wieloprojektowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
42. DWIE FENOMENOLOGIE (HUSSERL – PERLS) ORAZ ICH FUNKCJE W PEDAGOGICZNYM PROCESIE BADAWCZYM - tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman -
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
43. Интровертная личность в процессе усвоения иностранного языка
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
44. Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
45. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
46. Wpływ programu Rodzina 500+ na poziom życia gospodarstw domowych wychowujących dzieci i jego samoocenę w Polsce w 2016 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
47. Long-term Changes in Body Build of Male and Female Judo Competitors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
48. Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
49. Sympozjum naukowe Święty Otton. Apostoł Pomorza (Słupsk, 4 grudnia 2017 r.)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
50. NOWE KONCEPCJE ZŁAGODZENIA PROBLEMÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
51. Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
52. The Effect of Visual Speed Swimming Control in Swimmers’ Threshold Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
53. Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Go to
54. European Investment Bank as a supporter of European PPPs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
55. Struktura finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych w badaniach Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
56. Sympozjum naukowe Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Słupsk, 15 stycznia 2019 r.
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
57. Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" 1963-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Go to
58. Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" 1966-1967
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Go to
59. Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Go to
60. Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim w ramach ogólnopolskiego planu osadniczego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Go to
61. Z problemów osadnictwa wojskowego na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Go to
62. Spostrzeganie ludzi
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Go to
63. Przejęcie Pomorza Zachodniego przez administrację polską w 1945 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1960 1960 Go to
64. Współzależność wydajności pracy i postępu technicznego w budownictwie mieszkaniowym woj. szczecińskiego w latach 1963-1974
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Go to
65. Amatorski ruch fotograficzny w Szczecinie 1948-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Go to
66. Green bonds as a transfer of sustainable development idea into financial sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
67. Universities’ social responsibility vs. graduates’ human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
68. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
69. Niech wygram, niech usiądzie − formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje składniowe?
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
70. Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Go to
71. Uczucie flow i inne stany emocjonalne towarzyszące studentom neofilologom w procesie kształcenia językowego
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
72. Effects of e-Commerce Functioning on Customer’s Need Satisfaction
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
73. Casting a glance across Balticum – Poland and her past in Arild Huitfeldt’s Chronicle
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Go to
Page