Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
Sympozjum naukowe Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Słupsk, 15 stycznia 2019 r.
(Scientific Symposium The Patrons of the Most Clear Republic and Pomerania in the 100th Anniversary of Independence, Slupsk (Słupsk), January 15, 2019)

Authors: Krystyna Krawiec-Złotkowska
Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Year of publication:2019
Page range:4 (387-390)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file