Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/2 2016
Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie polski w 2013 r.)
(Selected determinants of differentiation of households’ self-assessment of the standard of living (an example of Poland in 2013))

Authors: Krystyna Hanusik
Uniwersytet Opolski

Urszula Łangowska-Szczęśniak
Uniwersytet Opolski
Keywords: households households’ standard of living inequalities of standard of living
Year of publication:2016
Page range:16 (107-122)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents results of studies of households in Poland on selected determinants of self-assessment of their financial situation. For this purpose, there was conducted a comparative analysis of the relationship between self-assessment and income, consumer spending and selected characteristics of households classified as various socio-economics groups. The econometric analysis showed that the households’ self-assessment of the economic situation is strong related to both income and consumer spending. It should be emphasized also significantly impact on self-assessment the reference group, for which it was considered a socio-economic group of households. In the study were used statistical and econometrics methods. The analysis based on the data coming from the panel household budget survey conducted by the Polish Central Statistical Office in the year 2013.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck.
2.Hanusik, K., Łangowska-Szczęśniak, U.(2015). Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. Europa Regionum, XXV, 109–124.
3.Panek, T. (2007). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
4.Picketty, T. (2015). Ekonomia nierówności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
5.Rawls, J. (2009). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Sen, A.K. (2000). Nierówności. Dalsze rozważania. Kraków–Warszawa: Znak i Fundacja im. Stefana Batorego