Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 22 2015
Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej - wyniki z badań

Authors: Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
dr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Małgorzata Zajdel
dr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Year of publication:2015
Page range:9 (87-95)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file