Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 21 2015
Stan i perspektywy zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Buk

Authors: Małgorzata Szkilnyk

Adam Zydroń
dr inż., Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Year of publication:2015
Page range:11 (245-255)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file