Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2014 (27)
W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré
(In search of prescriptions for Europe of the regions – the idea of Europe 100 flags in the thought Yann Fouéré)

Authors: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: ethnicity, federalism, regionalism, Brittany
Data publikacji całości:2014
Page range:12 (19-30)

Abstract

The idea of Europe of the regions derived from the federalist concept. One of the varieties is the vision of Europe a hundred flags by Yann Fouéré. The symbol of hundred flags to reflect the diversity of European regions mapped by a plurality of regions rather than a plurality of states. Symbol 100 flag has become a clear hallmark of autonomist ideas proponents calling for change in the focus of decision-making in Europe. The author describes the basic working assumption of that vision.

Bibliography

1.Dzwończyk J., Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta, „Athenaeum” 2002, nr 8.
2.Fouéré Y., l’Europe aux cent drapeaux, Paris 1968.
3.Górzna K., Kulturowe treści pracy. „List otwarty do Europejczyków”, „Dialogi Polityczne” 2008, nr 2.
4.Keating M., Regions and Regionalizm In Europe, Northampton, Cheltenham 2004.
5.Konopacki S., Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie” 1998, nr 4.
6.Lynch P., Organising for a Europe of the Regions: The European Free Alliance-DPPE and Politica Representation In the European Union, http://aei.pitt.edu/7954/1/lynch-p11e.pdf.
7.Parzymies S., Europa regionów, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3.
8.Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2002.
9.Ruge U., Die Erfindung des „Europa der Regionen”. Kritische Ideengeschichte eines kon-servativen Konzepts, Frankfurt am Main 2003.
10.www.fondationyannfouere.org.
11.Żelazny W., Francja wobec mniejszości narodowych. Etniczność, Etnopolityka, Etnosocjologia, Tyczyn 2000.