Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Currently: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.15-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 15, 1/2015
Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques

Authors: Marta Jońca
Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru

Wioletta Łubkowska
Szczecin University

Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
Szczecin University
Keywords: social competences social capital animation games and activities non-formal education physical culture recreation
Data publikacji całości:2015
Page range:9 (67-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

       This paper is aimed at presenting an innovative method of effective education for children and adolescents in the field of social competences through animation games and activities, as well as presenting the gist of non-formal education in this process. The research showed that activities which employ the abovementioned methods and techniques (i.e. energizers, ice-breakers, team-building tasks, communication and projects games) offer a significant educational potential, which may be used to develop social competences, and – consequently – social capital. Amongst the most frequently reported benefits of shaping social competences by means of non-formal education were: cooperation skills, self-confidence, decision-making skills, overcoming shyness, ability to help others, taking care of the weak, and coping with challenging situations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bond, N. (2012). Key Success Factors for Effective Team-Building Activities. AMWA Journal. 3(27): 129-131.
2.Budzyńska, K. & Ali Aziz Dawood Al Sudani (2013). Inteligencja emocjonalna – kobiet i mężczyzn w pierwszej lidze koszykówki. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 7: 28-31.
3.Czapiński, J. (2013). Kapitał społeczny. In: Czapiński, J. & Panek, T. ed. (2013), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, [Special issue]. Contemporary Economics: 285-298. Available at: www.diagnoza.com/ (accessed on 4.03.2015)
4.Denek, K. (2008). Edukacja jutra. Homines Hominibus. 1(4). Available at: www.homines.wspia.pl/pdf/2008/Homines2008_01_Denek.pdf (accessed on 2.02.2014).
5.Dennick, R. & Spencer, J. (2011). Teaching and learning in small groups. In: Dornan, T. Mann, K. Scherpbier A. & Spencer J. (2011). Medical Education. Theory and Practice. Integrates practice, theory, innovation and research. Churchill Livingstone Elsevie
6.Goleman, D. (1995). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
7.Jurevičienė, M. Kaffemanienė, I. & Ruškus J. (2012). Concept and structural components of social skills. Education. UGDYMAS, KŪNO KULTŪRA, SPORTAS. 3(86): 42–52, SOCIALINIAI MOKSLAI.
8.Kaczanowska, J. (2005). Doświadczać uczenia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Avaliable at: www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/205/doswiadczac_ uczenia_ materialy_pokonferencyjne_pdf_90786.pdf (accessed on 12.03.2015).
9.Kozdroń, A. (2014). Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowanków, pedagogów, animatorów kultury i rodziców. Warszawa: DIFIN SA.
10.Kształtowanie się kompetencji społecznych w procesie edukacji pozaformalnej w ramach trzeciego sektora oraz pozasektorowych inicjatyw edukacyjno-społecznych w Polsce (2011). Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażan
11.Łubkowska, W. (2014). Pedagogika obozów letnich w programach kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja – realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Aktywność Ruchowa Lud
12.Margulis, L (2005). Gry w wirtualnym środowisku nauczania. E-mentor. 1(8): 83-87. Avaliable at http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor8.pdf#page=83 [accessed on 13.03.2015].
13.Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Warszawa: Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
14.Michl, W. (2011). Pedagogika przeżyć. Kraków: Wydawnictwo WAM.
15.Osiński, W. (2011). Teoria wychowania fizycznego. Poznań: AWF.
16.Paczyńska-Jędrycka, M. Frąckowiak, P. & Łubkowska, W. (2014). Leisure Time animation in the context of rehabilitation of juveniles in youth detention centres/correctional facilities. Centr Eur J Sport Sci Med.8 (4): 115–122.
17.Paczyńska-Jędrycka, M. & Łubkowska, W. (2014). Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego). Pielęgniarstwo Polskie. 3(53): 215-22
18.Panasiuk A. (2014). Selected Issues of Management of Regional Tourist Product. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management. 12: 47-58.
19.Pivec, M. & Dziubenko, O. (2004). Game-Based Learning in Universities and Lifelong Learning: “UniGame: Social Skills and Knowledge Training” Game Concept. Journal of Universal Computer Science. 1(10): 14-26. Available at http://jucs.org/jucs_10_1/game_bas
20.Training Guide and Training Techniques, (2004). UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok. Available at
21.http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001356/135603e.pdf (accessed on 4.02.2015).
22.Umaday, A. (2013). The Magic of “Ice breakers”. Modern Athlete & Coach. 1(51): 7-10.
23.Woynarowska, B. (2013). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.