Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.34-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2015 (34)
Wokół partycypacji politycznej mniejszości imigranckich w Polsce – mniejszość wietnamska a wybory samorządowe w 2014 roku
(Around the political participation of immigrant minorities in Poland – a minority of Vietnamese and local elections in 2014)

Authors: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński
Keywords: political participation local elections immigrants minority Vietnamese
Data publikacji całości:2015
Page range:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Representatives of the Vietnamese minority for the first time in its history in Poland took part in the local elections in 2014. This event is another element in the process of integration and equality of minorities in the country of residence. In the present text, I take issues related to the functioning of minority candidates Vietnam’s image in the media, along with the characteristics of the factors affecting its shape during the election campaign.

Bibliography

1.Barker Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.
2.Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
3.Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 1999.
4.Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
5.Kodeks wyborczy, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Dz.U. z 2011 r., Nr 21 poz. 112.
6.Ludność. Stan i struktura społeczno-demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.
7.Łodziński Sławomir, Pudzianowska Dorota, Szaranowicz-Kusz Marta, Wprowadzenie. Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014.
8.Łodziński Sławomir, Zielińska Dorota Anna, „Polityczni” cudzoziemcy? Społeczne postrzeganie partycypacji politycznej imigrantów w Polsce. Wyniki badań ilościowych, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014.
9.Mapowanie migrantów w Warszawie. Opracowanie wstępne, Warszawa, maj 2014.
10.Ratajczak Magdalena, Postrzeganie mniejszości. Wizerunek mniejszości w telewizji publicznej w Polsce, w: Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka, Wrocław 2005.
11.Ryniejska-Kiełdanowicz Marta, Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej, w: Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka, Wrocław 2005.
12.Sasińska-Klas Teresa, Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej, w: Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Michał Gołoś, Toruń 2010.
13.Sobkowiak Barbara, Public relations jako forma komunikowania masowego, w: Studia z teorii komunikowania masowego, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999.
14.Społeczność wietnamska w Polsce. Polityka migracyjna Wietnamu. Raport, Wydział Analiz Migracyjnych, Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, czerwiec 2007.
15.Stosunek Polaków do innych narodów, „Komunikat z badań CBOS” BS/12/2013.
16.Szaranowicz-Kusz Marta, Zielińska Dorota Anna, Pokojska Justyna, Dworzański Piotr, Udział cudzoziemców w życiu politycznym wspólnot lokalnych. Bariery, obawy, perspektywy rozwoju. Wyniki badań jakościowych, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz- Kusz, Warszawa 2014.