Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 10, No. 2/2015
Physical Education Lessons and Primary School Students’ Free Time

Authors: Iwona Bonisławska
Gdańsk University of Physical Education and Sport

Paweł Drobnik
Gdańsk University of Physical Education and Sport

Tomasz Frołowicz
Gdańsk University of Physical Education and Sport

Małgorzata Pogorzelska
Gdańsk University of Physical Education and Sport

Leszek Tomaczkowski
Gdańsk University of Physical Education and Sport
Keywords: lesson free time physical activity
Data publikacji całości:2015
Page range:8 (79-86)

Abstract

The aim of the research was to clarify if the attitude towards obligatory physical education classes differentiates psychical activity of primary school students in their free time. The method used in the research was a diagnostic survey, which included a shortened version of the HBSC questionnaire. 371 students (4th-6th graders) of primary school living in both urban and rural areas were questioned. Activities declared most often were: ball games, cycling, swimming, and running. Students who spent the biggest amount of time on outdoor activities were girls who eagerly participated in physical education lessons and boys who participated “although they didn’t really want to” or “because they had to”.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bronikowski M. Postawy prosomatyczne młodzieży gimnazjalnej jako efekt interwencji edukacyjnej w procesie wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2008.
2.Bronikowski M., González-Gross M., Kleiner K., Knisel E., Martinková E., Stache A., Kantanista A., Cañada Lòpez D., Konlechner A. Physical activity, obesity and health programs in selected european countries. Studies in Physical Culture and Tourism. 2008;
3.Buczyński G. Informacja o wynikach kontroli: Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2010.
4.Bukowiec M. Postulowane, założone i rzeczywiste funkcje wychowania fizycznego w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej. AWF, Kraków 1990.
5.Daily Physical Activity in Schools. Guide for School Principals. Ontario 2006.
6.Demel M. Szkice krytyczne o kulturze fizycznej. AWF, Kraków 1998.
7.Department of Health. At least five a week: Evidence on the impact of physical activity and its relationship to health. A report from the Chief Medical Officer., Department of Health, London 2004.
8.Drabik J. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Część I. AWF, Gdańsk 1995.
9.Drabik J. Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. Część II. AWF, Gdańsk 1996.
10.Drabik J. Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. AWFiS, Gdańsk 2006.
11.Drabik J., Pańczyk W., Resiak M., Łysak M., Walentukiewicz A., Wilk B., Włodarczyk P., Zaleska A., Ziółkowski A. Aktywność fizyczna. W: Styl życia w promocji zdrowia. Eds. J. Drabik, M. Resiak. AWFiS, Gdańsk 2010: 29–196.
12.Drozdowski Z. Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2002.
13.Frołowicz T. Edukacyjne intencje nauczyciela. Między deklaracjami a działaniami. AWFiS, Gdańsk 2002.
14.Global Recommendations on Physical Activity for Health. WHO 2010.
15.Grabowski H. Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Warszawa 1999.
16.Grabowski H. Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Impuls, Kraków 2000.
17.Hurlock E. Rozwój dziecka. PWN, Warszawa 1960.
18.Osiński W. Antropomotoryka. AWF, Poznań 2003.
19.Osiński W. Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2011.
20.Pańczyk W. Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali. Wyniki eksperymentów pedagogicznych z lat 1986–1996. ODN, Zamość 1999.
21.Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 20
22.Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 200
23.Pośpiech J. Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej, Racibórz 2006.
24.Przewęda R. Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP, Warszawa 1981.
25.Sawicki Z. Pozaszkolna aktywność sportowa 14-letnich uczniów szkół niemieckich. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. 2009; 28: 419–427.
26.Simons-Morton D. The physical activity of fifth grade students during physical education classes. American Journal of Public Health. 1993; 83 (2).
27.Stratton G. Children’s heart rates during British physical education lessons. Journal of Teaching in Physical Education. 1997; 16 (3).
28.Tomik R., Pośpiech D. Sport szkolny w wybranych krajach Europy. AWF, Katowice 2010.
29.Wolański N., Parizkova J. Sprawność fizyczna a rozwój człowieka. SiT, Warszawa 1976.
30.Woynarowska B. Edukacja zdrowotna Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2008.
31.Woynarowska B., Wojciechowska A. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1993.
32.Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Bruksela 2008.