European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.19-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 19, 3/2016
SPA and wellness services as a factor of growth in competitiveness of hotel objects in Poland

Authors: Małgorzata Januszewska
Wrocław University of Economics

Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych

Elżbieta Nawrocka
Wrocław University of Economics
Keywords: competitiveness growth of tourism enterprises SPA and wellness services
Data publikacji całości:2016
Page range:8 (35-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Goal of the paper is determination of essence of the SPA&wellness services in increase in competitiveness of the hotel objects in Poland. This paper is based on analysis of the bibliography, observations of transformation of tourism-treatment functions taking place in heath resorts as well as results of surveys conducted in SPA and wellness objects.  Because of wide range of business classified as a SPA&wellness, scientific field was limited only to services rendered by hotel objects situated in a Lower Silesia Region located in health resorts (spas). In the most frequently referenced model of competitiveness in a tourism, found 23 factors, which affect level and growth in the competitiveness, including quality and type of services. Conducted surveys aimed to determine essence of the SPA&wellness in the field of growth in the competitiveness rates in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buckley, P.J., Pass, C.L., & Prescott, K. (1988). Measures of international competitiveness: A critical survey. Journal of Marketing Management, 4(2), 175-200.
2.Dziedzic, T. (2013). Ilościowo-jakościowa ocena popytu na rynku hotelowym: propozycja nowego wskaźnika. Problemy Turystyki i Rekreacji SGTiR, 1, 5-26.
3.Gorynia, M. (1998). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
4.Institute Fűr Freizeitwirtschaft. (2004). Das Profil der Wellness – Reisenden. Forum Wellness ITB. Munchen.
5.Januszewska, M., & Nawrocka, E. (2012). Changes in tourism product offered by a spa resort. University of Szczecin. Scientific Journal, No. 658. Economic Problems of Tourism, 1(17), 23-36.
6.Januszewska, M., Nawrocka E., & Oparka, S. (2010). Turystyka uzdrowiskowa, turystyka w uzdrowiskach – problemy definicyjne (pp. 89-113). In A. R. Szromek (Ed.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Kraków: Proksenia.
7.Porter, M. E. (1990). Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press.
8.Ritchie, J. R. B. Crouch, G. I. (2005). The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. London: CABI.
9.Sallman, N. (2010). Megatrend Wellness&Spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa. Kraków: Wydawnictwo Popularno-Naukowe Linea.
10.Skawińska, E. (Ed.). (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Smith, M. Puczkó, L. (2011). Health and Wellness Tourism, Abingdon: Betterworth-Heinemann.
12.Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
13.Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
14.Todd, M. K. (2011). Medical Tourism Program Development, Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group.
15.Voigt, C. Pforr, Ch. (2014). Wellness Tourism: A Destination Perspective, Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group.
16.Wojewnik, J. (2007). Amerykański głos branży. Spa Business, 4, 16.
17.WTO. (2000). Compendium of Tourism Statistics – 1994-1998, Madrid: WTO.