Search

Result: Found records: 1239 (record limit: 100, number of pages: 13).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Dietary Intake of Antioxidant Vitamins in Diets of Amateur Adults Preparing For a Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Fitness and Somatic Conditioning of a Sports Level in a Women’s Volleyball Team at the Championship Level
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
4. Exercise Training-Induced Changes in Inflammatory Mediators and Heat Shock Proteins in Canoeists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
5. Doświadczenia z wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju na przykładzie sektora MMŚP w subregionie słupskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
6. Wycena wartości parku sołackiego w poznaniu metodą wyceny warunkowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
7. Kapitał ludzki a rozwój sektorów współczesnej gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
8. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
9. Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) – wyniki badań użytkowników BlaBlaCar
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
10. The Political Structure of the Local Government in Stargard Szczeciński in the Years 2002–2014
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
11. Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
12. Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
13. Konsumpcjonizm na rynku kosmetyków
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
14. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na przykładzie miasta i gminy Choroszcz
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
15. Elektronizacja usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
16. Analiza porównawcza przeglądarek internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
17. Marketing internetowy w mediach społecznościowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
18. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
19. Wybrane zmiany demograficzne w kontekście rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
20. Sustainable City Marketing: a Modern Management Model
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
21. Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
22. Zadłużenie publiczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
23. Marka w usługach rekreacyjnych – znaczenie i kształtowanie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
24. The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
25. Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
26. FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU GOSPODARCZEGO W POLSCE PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
27. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
28. Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
29. WEWNĘTRZNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
30. ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA ZMIAN W POTENCJALE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
31. Wykorzystanie rachunku na skalach czasowych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
32. SCHREIBEN ALS EINSAMES GESCHÄFT? SPRACHENLERNEN IM TANDEM AM BEISPIEL DEUTSCHER UND POLNISCHER STUDIERENDER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
33. KONSUMPCJA KOLABORATYWNA – WYZWANIA POMIAROWE I MENEDŻERSKIE W KONTEKŚCIE TZW. RIDE SHARING
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
34. MIEJSCE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM) W ZARZĄDZANIU DZIAŁALNOŚCIĄ MARKETINGOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
35. GRYWALIZACJA W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTAMI W USŁUGACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
36. DZIAŁANIA OFERENTÓW PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH (NIE)OCZEKIWANE PRZEZ NABYWCÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
37. EFEKT ROPO W PROCESIE ZAKUPOWYM MŁODYCH KONSUMENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
38. Zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze poddanym nadzorowi antymonopolowemu. Ujęcie makroekonomiczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
39. CSR jako element zarządzania wizerunkiem banku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
40. Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
41. Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
42. Kultura kaizen w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
43. KONKURENCJA PODATKOWA JAKO CZYNNIK LOKALIZACYJNY POLSKICH BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
44. Edycja utworu Opisanie Witowa Aleksandra Minora z sylwy rękopiśmiennej autora
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Go to
45. Opisanie Witowa Aleksandra Minora – o „kodowaniu świata” w literaturze baroku
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
46. Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014–2018
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
47. Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
48. Rola systemów jakości żywności w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
49. Potencjał bioklimatyczny polskiego wybrzeża Bałtyku w letnim sezonie turystycznym
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
50. Transgraniczny produkt turystyczny – koncepcja dla Euroregionu Pomerania
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
51. Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
52. The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
53. The Role of Knowledge in Provision of Medical Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
54. Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
55. Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
56. Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Go to
57. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
58. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
59. The Barriers to and Directions of Cross-Border Cooperation in the Northern Part of the Polish-German Borderland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
60. Stand und Perspektiven Ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in den Wirtschaften Mittelosteuropas
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
61. Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions − a Case Study of West Pomeranian Voivodeship
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
62. The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
63. Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
64. The European Union Strategy for the Baltic Sea Region and the Level of Competitiveness of the BSR Economies
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
65. Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
66. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
67. Zur Abbildung der Nachhaltigkeit im Rechnungswesen – ein Bezugsrahmen und Operationalisierungsvorschläge für den Mittelstand unter einer sich wandelnden Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
68. CSR and Innovativeness of the Organisation
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
69. Infobrokering: an Ethical Challenge in the Knowledge-Based Economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
70. Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
71. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
72. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
73. Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
74. Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
75. Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
76. Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi – szanse i zagrożenia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
77. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
78. Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
79. Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
80. Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
81. Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
82. Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
83. Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
84. Corporate governance w polskich spółkach publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
85. Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
86. Założenia koncepcji New Public Management
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
87. Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
88. Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
89. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
90. Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
91. Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
92. Neuroekonomia a mózg konsumenta
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
93. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
94. Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
95. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
96. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
97. ZMIANY W ZATRUDNIENIU W SEKTORZE USŁUG A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
98. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI A POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W UJĘCIU REGIONALNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
99. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
100. Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Poza szlakiem. Źródła archeologiczne do dziejów małych miast Pomorza Środkowego, Część 1B, województwo koszalińskie, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria B-VIII, Archeologia, t. II, Koszalin 2012, ss. 532
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
Page