Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców
(Bounded rationality and heuristics in buyer decision process)

Authors: Aldona Lipka
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Keywords: bounded rationality heuristics buyer decision process trademarks
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (259-268)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents current knowledge on buyer behavior, with particular attention to bounded rationality in buyer decision process. Were brought closer of information processing mechanisms and use of heuristic processes at automation of decisions. The author has presented arguments that the naming of products or services originating from the names of historical figures is designed to shorten the buyer decision process.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blaufus K., Bob J., Hundsdoerfer J., Kiesewetter D., Weimann J., Decision Heuristics and Tax Perception: An Analysis of a Tax-cut-cum-base-broadening Policy, „Journal of Economic Psychology” 2013, vol. 35, no. IV.
2.Chernatony L., Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2013.
3.Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2013.
4.Duhigg Ch., Siła nawyku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
5.Encyklopedia sławnych Polaków, red. A. Grygiel, Publicat S.A., Poznań 2007.
6.Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu, Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
7.Kahneman D., Pułapki myślenia, Media Rodzina, Poznań 2012.
8.Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
9.Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
10.Psychologia poznawcza w praktyce, red. A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
11.Smith V.L., Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
12.Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, http://bazy.uprp.pl/.