Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
2. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
3. Standaryzacja i efektywność procesów personalnych (na przykładzie diagnozy treści pracy metodą TBS-K)
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
4. Percepcja wartości własnego kapitału ludzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
Page