Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/3 2018
Percepcja wartości własnego kapitału ludzkiego
(Perception of own human capital value)

Authors: Anna Lipka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii
Keywords: human capital valution percepion of added value skills
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (79-88)
Klasyfikacja JEL: D23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to show whether and to what extent the variables appearing in the methods of human capital valution can be transformed into the questions construing a survey. Throught the study of literature about surveys, accompanied by additional (based on their results) in-depth study, has been proven that: cost, income, multiplier and added value methods are useful in creating questions which intent to provide information on the perception of own human capital value.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bechtel, R. (2006). Humankapitalberechnung zwischen Markt- und Ressourcenorientierung. Eine axiomatische Integration. München: Rainer Hampp Verlag.
2.Bochniarz, P., Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
3.Dobija, M. (red.) (2010). Teoria pomiaru kapitału i zysku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4.Gebauer, M. (2005). Unternehmensbewertung auf der Basis von Humankapital. Lohmar–Köln: Josef Eul Verlag.
5.Lipka, A., Król, M., Waszczak, S., Satoła, M. (2008). Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Persch, P.-R. (2003). Die Bewertung von Humankapital – eine kritische Analyse. München–Mering: Hampp Verlag.
7.Pocztowski, A. ( red.) (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.