Search

Result: Found records: 2457 (record limit: 100, number of pages: 25).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami a akty prawa miejscowego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
2. Spółka cywilna jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II UZ 34/14
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
3. ZUR MOTIVIERTHEIT DER PHRASEOLOGISMEN AM BEISPIEL DES IDIOMS EIN HEISSES PFLASTER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
4. ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
5. Ein Rückblick auf die internationale Konferenz „Phrasenstrukturen und interpretationen im Gebrauch“ aus der Reihe „Linguistische Treffen in Wrocław“, 25–27. September 2014
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
6. Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
7. Przemoc symboliczna w rehabilitacji osób autystycznych
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Go to
8. Elementy „ludowe” w religijności współczesnej?
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
9. Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
10. Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
11. Oflag II C Woldenberg – analiza socjologiczna enklawy wojennej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
12. Optimization of the Effort Preparation Process Among the Short Track Female Competitors in a Year Cycle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
13. Post-transplant Metabolic Syndrome (PTMS) after Liver Transplantation –Review of the Literature
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
14. Dietary Intake of Antioxidant Vitamins in Diets of Amateur Adults Preparing For a Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
15. The Prevalence of Arterial Hypertension among Students of West Pomeranian Voivodeship
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
16. Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
17. The Effect of Hand Rehabilitation Treatment on Patients Operated for Ganglion Cyst of The Wrist in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
18. Subjective vs Objective Evaluation of Knee Stability in Patients before and after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
19. Effects of Physical Exercise on the Motility of Hands in Patients Operated because of Dupuytren's Contracture in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
20. Sports Dance and the Process of Socialization
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
21. Short communication: directing Cheerleader’s Gaze Influences Motor Behaviour in Somersaults
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
22. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
23. The Ability to Maintain Attention during Visuomotor Task Performance in Handball Players and Non-Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
24. Good scientific practice and ethical principles in scientific research and higher education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
25. Exercise Training-Induced Changes in Inflammatory Mediators and Heat Shock Proteins in Canoeists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
26. Influence of Selected Physical Exercises to Improve Outcomes in Patients Operated for Carpal Tunnel Syndrome in Own Material
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
27. The effects of a 10-week step aerobics training on VO 2 max, isometric strength, and body composition of young women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
28. Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w polsce – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
29. Wstęp
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
30. HEINRICH GEORGE (1893–1946): MIĘDZY SZTUKĄ A POLITYKĄ
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
31. Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
32. Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
33. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
34. Qui perd gagne, czyli przegrany wygrywa. Szkic z Sartre’owskiej fenomenologii spojrzenia
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
35. Selective acceptance of Brassicaceous plants by the peach potato aphid Myzus persicae: a case study of Aurinia saxatilis
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
36. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
37. In search of bIopestIcIdes: The effect of caraway Carum carvi essentIal oIl and Its major constItuents on peach potato aphId Myzus persicae probIng behavIor
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
38. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
39. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
40. Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
41. Komunikacja w koncepcji marketingu 3.0 przez pryzmat sektora MSP w świetle badania własnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
42. Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
43. Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
44. The Changing Concept of Human Nature as the Answer to the Actual Problems of the Economics: the Neoclassical vs. Feminist Economics
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
45. Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich – czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
46. Kryzys gospodarczy a działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie podlaskim w latach 2008–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
47. Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
48. Zróżnicowanie korzyści ekonomicznych z zaangażowania czynnika pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
49. Wyzwania i zagrożenia rozwojowe ośrodków uzdrowiskowych na przykładzie Dolnego Śląska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
50. Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
51. Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
52. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
53. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
54. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
55. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
56. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
57. Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
58. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
59. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
60. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
61. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
62. E-commerce w małych i średnich firmach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
63. Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
64. Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
65. Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
66. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
67. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
68. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
69. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
70. Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
71. Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
72. Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
73. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
74. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
75. Efekty wykorzystania konwergencji mediów społecznych i mobilnych w marketingu. Studium badawcze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
76. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a miejsce Polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
77. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
78. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
79. Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
80. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
81. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
82. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
83. Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
84. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
85. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
86. Zarządzanie wiedzą w instytucjach szczebla regionalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
87. Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
88. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
89. Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
90. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
91. Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
92. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
93. Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
94. Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
95. Obst und Rosen: Angelika Reitzers Roman „Wir Erben“ im Blickfeld der (kultur)anthropologischen Literaturwissenschaft
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
96. „Wünschelrute“ Deutsch: Über Sprachkritik und Sprachreflexion als Modi der Erinnerungshandlungen in Katja Petrowskajas „Vielleicht Esther“ (2014)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
97. Phraseologische Motiviertheit im Lichte der CTM-Theorie und der Theorie des bildlichen Lexikons
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
98. Kritischer Nachruf‘ – eine neue Textsortenvariante?
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
99. Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
100. Bericht über die internationale Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.–27. Februar 2015, Odense
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
Page