Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
(Internet access in households and modernising consumption in Poland and in The EU)

Authors: Urszula Grzega
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: consumption household Internet access
Year of publication:2015
Page range:10 (359-368)

Abstract

This article aims at presenting changes in Internet access of households in Poland and the European Union in the context of modernising consumption. In the period of 2008–2014 a progress of access Internet in household was observed. The percentage of households in the EU who used the internet was 81% in 2014 (75% in Poland), an increase of 21 percentage points compared with 2008 (27 percentage points in Poland). The share of internet access varied among Member States, ranging from 96% of households in the Netherlands and Luxembourg to 57% in Bulgaria. The growing access to the Internet supports modernising consumption among households.
Download file

Article file

Bibliography

1.Grzega U. (2015), Unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych, w: E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa.
2.Grzega U. (2013), Unowocześnianie konsumpcji w Polsce i Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (maszynopis).
3.Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Uniwer-sytet w Białymstoku, Białystok.
4.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2014), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
5.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (2011), GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
6.http://ec.europa.eu/eurostat (2015).