Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Outsourcing on the telecommunications services market in Poland)

Authors: Wiesław Michał Maziarz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: outsourcing the telecommunications services market telecommunications operators
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (403-412)

Abstract

This article is talking about outsourcing on the telecommunications services market in Poland. It presents the theoretical aspects of outsourcing related to its defining, functional scope and typology. The article contains a characteristics of the forms used in the practice of outsourcing market by selected Polish telecommunications operators and draws attention on the range of potential benefits resulting from the adoption of an outsourcing solutions. The article indicate also the outlook for the outsourcing forms of management in the telecommunications market in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
2.Gay Ch.L., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdraża-nie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
3.Grudzewski W.M. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, War-szawa.
4.Kłos M. (2009), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Cedewu.pl, Warszawa.
5.Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kra-ków.
6.PricewaterhouseCoopers (2007), Outsourcing comes of age: The rise of collaborative partnering, http://www.pwc.com/en_GX/gx/operations-consulting-services/ pdf/outsourcingcomesofage.pdf.
7.Quinn, J.B., Hilmer F.G., (1994), Strategic Outsourcing, „Sloan Management Review”.
8.Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
9.Ward G. (2010), Od umowy po realizację zamówienia. Przewodnik dla szefa projektu, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
10.Wojciechowski T. (2003), Marketing na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa.
11.www.archidoc.pl (2006).