Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 117 2015
Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Modern technologies in operation of hunting clubs in Poland)

Authors: Marek Matulewski
Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu
Keywords: IT flow of information information society hunting management hunting club
Year of publication:2015
Page range:10 (257-266)

Abstract

The author deals with the flow of information in hunting clubs in Poland. The aim of the paper is to present the results of research carried out by the author in this respect among 79 hunting clubs in the Poznań region. The hypothesis has been put forward that it is not possible to replace traditional methods of communication with modern IT ones as a result of various restrictions. The results of the research have verified the hypothesis as the social and legal constraints limit the possibility of taking advantage of the Internet.
Download file

Article file

Bibliography

1.Okarma H., Tomek A. (2008), Łowiectwo, Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków.
2.Webster F. (2014), Theories of the Information Society, Routledge, New York.
3.http://www.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=www&_Connector=palio&_ID=218&_CheckSum=-871464743 (2015).
4.http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/wydzial-prewencji/sluzba-patrolowa/7980,Zarzadzenie-nr-768-Komendanta-Glownego-Policji-z-dnia-14-sierpnia-2007-r-w-spraw.html (2015).
5.http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713 (2015).
6.http://isip.sejm.gov.pl/Download%3Fid%3DWDU20140001153%26type%3D2+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (2015).
7.http://www.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=www&_Connector=palio&_ID=43&_CheckSum=-2097494307 (2015).
8.http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_081_12.PDF (2015).
9.http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html (2015).
10.http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www (2015).