Search

Result: Found records: 43.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
2. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
3. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
4. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
5. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
6. Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
7. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
8. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
9. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
10. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
11. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
12. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
13. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
14. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
15. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
16. Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
17. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
18. Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
19. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
20. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
21. Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
22. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
23. Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
24. E-services in Poland - selected research findings
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
25. Wyzwania i zagrożenia bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
26. Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
27. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
28. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
29. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
30. E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Go to
31. Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Go to
32. Seniorzy i osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym. Udogodnienia programowe i sprzętowe
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Go to
33. E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
34. Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
35. The security of personal data protection in the Polish information society – selected aspects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
36. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
37. Komunikowanie w cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
38. Systemowe aspekty rozwoju cywilizacji informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
39. Elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe jako narzędzie pracy w zawodzie muzyka
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
40. Wykluczenie cyfrowe – wybór czy konieczność? Polska na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
41. Peculiarities of Power Transformation in the Modern Georgia
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Go to
42. Sports clubs as learning organizations – Polish model
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
43. Analysis of factors creating the information society in Poland, with particular emphasis on the role of e-services – presentation of selected research results
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
Page